Započeli radovi na 2. fazi projekta Dogradnja luke Baška, sve će biti gotovo do kraja godine

“Očekujemo da će sredinom lipnja radovi na produžetku Male rive biti pri kraju što se tiče izvođenja pilota, kao i betoniranje valobranog zida na primarnom lukobranu Vele rive”

Nakon što je krajem 2021. godine izveden opći kameni nasip pod morem s vanjske strane lukobrana Vela riva, čime je pripremljena podloga za ugradnju filtarskog sloja i kamene obalo zaštite – školjere, Izvođač radova nastavlja sa zemljanim radovima i tijekom prvog tromjesečja 2022. godine.

Travanj 2022. protekao je u radovima šalovanja nadmorskog dijela obalnog zida, šalovanja  i polaganja armature za temelj valobranog zida i za sam zid te su izbetonirani temelj valobranog zida i nadmorski dio obalnog zida, a tijekom svibnja se izvodi betoniranje valobranog zida u kampadama.

“U svibnju su, dolaskom pontona Fiumanka i trajekta Ivona, započeli radovi na  Maloj rivi gdje se trenutno buše, ugrađuju čelične košuljice i armaturni koševi u izvedene bušotine pilota te betoniraju piloti.  Očekujemo da će sredinom lipnja radovi na produžetku Male rive biti pri kraju što se tiče izvođenja pilota, kao i betoniranje valobranog zida na primarnom lukobranu Vele rive”, ističe u priopćenju Goran Lajnert,  v.d. ravnatelja ŽLU Krk.

Po završetku glavne turističke sezone, slijedi  postavljanje AB (armirano-betonskih) prefabriciranih naglavnih greda, postavljanje AB prefabriciranih, prednapetih nosača rasponske konstrukcije, postavljanje AB prefabriciranih ploča valobranog ekrana s vanjske i unutarnje strane sekundarnog lukobrana te betoniranje horizontalnog serklaža i hodne površine Male rive te će preostati i završni radovi kao što je popločenje Male rive kamenom i ugradnja lučke opreme.

Viša razina usluge za korisnike javnih brodskih linija

Na Veloj rivi radovi završavaju betoniranjem AB ploče partera lukobrana i postavljanjem kamenih poklopnica i obložnica te ugradnjom lučke opreme. Očekivani rok završetka radova je kraj 2022. godine nakon čega slijedi tehnički pregled i ishodovanje uporabne dozvole.

Projektom su građevinski radovi podijeljeni na 1. i 2. fazu, a u okviru ovih aktivnosti planirana je izgradnja funkcionalne lučke infrastrukture spojene na elektroenergetsku mrežu dogradnjom primarnog lukobrana Vela riva (faza 1.) za 50,55 m’ mjereno s vanjske strane te produženje sekundarnog lukobrana Mala riva (faza 2.) za 105,00 m mjereno s vanjske strane.

Izvedeni su potrebni građevinski radovi koji uključuju početne, zemljane i dio armirano – betonskih i betonskih radova, a trenutno se izvode piloti, nakon čega slijedi ostali dio armirano – betonskih radova, kamenorezački, hidro, elektromontažni i ostali radovi s priključenjem na elektroenergetsku mrežu. Za kraj ostaju nabava i ugradnja lučke opreme i urbane opreme (klupice i koševi za smeće).

Ukupna vrijednost projekta iznosi 41.166.298,55 kuna, a prethodno navedenim Ugovorom ŽLUK su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu 39.709.975,94 kuna, odnosno u cijelosti su pokriveni pozivom definirani prihvatljivi troškovi.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je donijela Odluku o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Baška- Lopar- Baška koja će započeti prometovanje nakon završetka projekta „Dogradnja luke Baška“, a za što je potrebno pravovremeno sklopiti ugovor o javnoj usluzi na predmetnoj liniji.

Projektom dogradnje luke Baška postojeći pristan će se dograditi i osigurati nužnu zaštitu akvatorija unutar lučkog područja luke Baška, te omogućiti odgovarajući privez i sigurnost na vezu za linijske brodove u cjelogodišnjoj linijskoj plovidbi. Također će se podignuti razina usluge za korisnike javnih brodskih linija, u i oko luke, prvenstveno u smislu uređenja prilaza za osobe s invaliditetom, ali i dostupnosti putničkog terminala vozilima dostave i hitnih službi.

error: Content is protected !!