Za programe u području obrazovanja i brige o mladima Grad Krk osigurao gotovo 2,8 milijuna kuna

Na sjednici su usvojeni prijedlozi programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Krka za 2022. godinu, uključujući područje kulture, sporta, obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi…

U Velikoj gradskoj vijećnici 31. siječnja održana je 05. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene mnoge za naredno razdoblje relevantne teme. Među ostalim, za programe u području obrazovanja i brige o mladima izdvojeno gotovo 2,8 milijuna kuna.

Konkretno, na sjednici su usvojeni prijedlozi programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Krka za 2022. godinu, i to: s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2022. godinu; s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2022. godinu; s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2022. godinu; s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2022. godinu; s jednim suzdržanim glasom i 12 afirmativnih usvojen prijedlog Programa javnih potreba razvoja civilnog društva Grada Krka za 2022. godinu.

Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi propisano je da gradovi donose programe javnih potreba u kulturi te da za njihovo provođenje osiguravaju sredstva iz svojih proračuna. Tim su programima, dakle, obuhvaćeni oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređivanju svekolikog kulturnog života. Programom javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2022. godinu tako su utvrđene aktivnosti, manifestacije, događanja i djelatnosti koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života na području Grada Krka, a za čiju su realizaciju planirana sljedeća sredstva u Proračunu Grada Krka:

 • 520.000,00 za program javnih potreba u kulturi (posredstvom javnog poziva); 40.000,00 kn za kapitalne donacije udrugama u kulturi;
 • 50.000,00 kn za sufinanciranje rada Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova – Područnog odjela Krk;
 • 42.000,00 kn za sufinanciranje opreme Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova – Područnog odjela Krk;
 • 65.000,00 kn za najam Etno kuće Kornić,
 • 100.000,00 kn za sufinanciranje izdavaštva;
 • 30.000,00 kn za intelektualne i osobne usluge povezane s manifestacijama i ostale potrebe,
 • 44.000,00 kn za sufinanciranje festivala Melodije Istre i Kvarnera;
 • 65.000,00 kn za sufinanciranje Krčkog karnevala, festivala Melodije Istre i Kvarnera i Krčkog sajma;
 • 35.000,00 kn za sufinanciranje proslave Dana grada Krka;
 • 15.000,00 kn za sufinanciranje regate Krčka jedra;
 • 20.000,00 kn za sufinanciranje festivala Tramonto;
 • 30.000,00 kn za sufinanciranje manifestacije Advent u Krku;
 • 14.000,00 kn za sufinanciranje festivala Prvomajski inkubator;
 • 200.000,00 kn za proslave i pokroviteljstva;
 • 56.000,00 kn za održavanje djelatnosti Interpretacijskog centra pomorske baštine otoka Krka te
 • 25.000,00 kn za održavanje tradicijskih barki.

Ukupna vrijednost Programa iznosi 1.351.000,00 kn, s time da se 1.039.900,00 kn planira namiriti iz općih prihoda i primitaka, a 311.100,00 kn iz prihoda od turističke pristojbe.

Sukladno Zakonu o sportu, Programom javnih potreba u sportu Grada Krka za 2022. godinu utvrđene su sportske djelatnosti, poslovi i aktivnosti od značaja za Grad Krk, a za čiju su realizaciju planirana sljedeća sredstva u Proračunu Grada Krka:

 • 1.135.000,00 kn za program javnih potreba u sportu (posredstvom javnog poziva);
 • 25.000,00 kn za kapitalne donacije udrugama u sportu;
 • 65.000,00 kn za program(e) asocijacije AIDA Hrvatska;
 • 30.000,00 kn za nagrade učenicima i sportašima;
 • 220.000,00 kn za održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi;
 • 205.000,00 kn za održavanje osnovnoškolske sportske dvorane te
 • 90.000,00 kn za održavanje i djelatnost Vježbališta na otvorenom Dražica.

Ukupna vrijednost Programa iznosi 1.770.000,00 kn, s time da se 1.345.000,00 kn planira namiriti iz općih prihoda i primitaka, a 425.000,00 kn iz prihoda za posebne namjene.

Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Programom javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2022. godinu utvrđene su aktivnosti, projekti i programi vezani uz osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, zatim pomoći učenicima i studentima te dodatne pomoći i nagrade obiteljima i učenicima s prebivalištem na području Grada Krka. Javne potrebe utvrđene ovim Programom osigurane su za djelatnost Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk – Matične škole Krk i Područne škole Vrh te Srednje škole Hrvatski Kralj Zvonimir Krk. Radi ostvarivanja ovog Programa u Proračunu Grada Krka planirana su sljedeća sredstva:

 • 142.000,00 za programe u osnovnoškolskom obrazovanju;
 • 980.000,00 kn za produženi boravak djece u osnovnoj školi;
 • 70.000,00 kn za dodatne programe u osnovnoj školi;
 • 170.000,00 kn za kapitalne programe u osnovnoškolskom obrazovanju;
 • 90.000,00 kn za programe u srednjoškolskom obrazovanju;
 • 140.000,00 kn za kapitalne pomoći u srednjoškolskom obrazovanju;
 • 510.000,00 kn za stipendije učenicima i studentima;
 • 200.000,00 kn za sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima;
 • 260.000,00 kn za subvencioniranje udžbenika i školske opreme učenicima osnovne škole;
 • 35.000,00 kn za nagrade učenicima i sportašima;
 • 100.000,00 kn za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i jaslicama te
 • 95.000,00 kn za nabavu poklon-paketa povodom blagdana sv. Nikole.

Ukupna vrijednost Programa iznosi 2.792.000,00 kn, s time da se kompletan iznos planira namiriti iz općih prihoda i primitaka.

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Programom javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2022. godinu utvrđene su djelatnosti, aktivnosti i programi kojima se osigurava poboljšana zdravstvena zaštita stanovnika i kojima se nastoji povećati opći životni standard socijalno ugroženih kućanstava s područja Grada Krka, a za čiju su realizaciju planirana sljedeća sredstva u Proračunu Grada Krka:

 • 190.000,00 kn za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe;
 • 110.000,00 kn za dodatne standarde u zdravstvu;
 • 432.000,00 kn za Socijalni program Grada Krka;
 • 120.000,00 za sufinanciranje rada Gradskog društva Crvenog križa Krk;
 • 300.000,00 za opremu novorođenčadi te
 • 130.000,00 kn za pomoć i njegu u kući (rad gerontodomaćice).

Ukupna vrijednost Programa iznosi 1.282.000,00 kn, s time da se 1.092.000,00 kn planira namiriti iz općih prihoda i primitaka, a 190.000,00 kn iz prihoda od turističke pristojbe.

Sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o tehničkoj kulturi, Programom javnih potreba razvoja civilnog društva Grada Krka za 2022. godinu utvrđena su područja djelovanja udruga i drugih organizacija civilnog društva od interesa za Grad Krk, i to s namjerom jačanja civilnog društva i uključivanja građana u društveno važna događanja. Radi ostvarivanja ovog Programa u Proračunu Grada Krka planirana su sljedeća sredstva:

 • 280.000,00 kn za aktivnosti socijalno-humanitarnih udruga (posredstvom javnog poziva);
 • 180.000,00 kn za program javnih potreba u poljoprivredi (posredstvom javnog poziva);
 • 50.000,00 kn za programe građanskih inicijativa (posredstvom javnog poziva);
 • 155.000,00 kn za programe javnih potreba u tehničkoj kulturi (posredstvom javnog poziva) te
 • 100.000,00 kn za dodatne aktivnosti u društvenim djelatnostima.

Ukupna vrijednost Programa iznosi 765.000,00 kn, s time da se kompletan iznos planira namiriti iz općih prihoda i primitaka.

error: Content is protected !!