VIDEO Učenici OŠ Fran Krsto Frankopan Krk Božić čestitali virtualnim koncertom

Božićnu čestitku u svijet su poslali putem YouTubea

Kraj godine vrijeme je za božićne priredbe i koncerte. Nažalost, epidemija koronavirusa u mnogim je školama zaustavila tu lijepu tradiciju, no u OŠ Fran Krsto Frankopan Krk su, umjesto otkazivanja, preselili u virtualni svijet.

Božićnu čestitku u svijet su poslali putem YouTubea, virtualnim koncertom svojih učenika, koji možete pogledati na sljedećoj poveznici.

Osim malih Krčana, i učitelji i učenici Osnovne škole Malinska-Dubašnica pripremili su poseban božićni program, koji će u ponedjeljak 21. prosinca objaviti na svojoj mrežnoj stranici i YouTube kanalu.

Program, bogatiji no ikada, i ove godine upotpunjuje provođenje projekta koji za rezultat ima tiskanje kalendara vizualno opremljenog učeničkim radovima. Svi će učenici i djelatnici Škole dobrovoljnim prilozima pri preuzimanju kalendara sudjelovati u akciji prikupljanja sredstava za Teov put do prvog koraka

error: Content is protected !!