TZO Malinska nudi bespovratna sredstava za programe i manifestacije u turizmu

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju  kulturnih, zabavnih, sportskih, eno-gastro, povijesnih, tradicijskih, etno i ostalih vrsta manifestacija na području Općine Malinska – Dubašnica u 2022. godini

Turistička zajednica Općine Malinska-Dubašnica raspisala je javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Općine Malinska-Dubašnica od međunarodnog ili nacionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju.

Prvenstveno je cilj potaknuti programe koji doprinose unapređenju i obogaćivanju turističkog proizvoda i ponude Općine Malinska-Dubašnica, promociji i stvaranju prepoznatljivog imidža ove turističke destinacije, razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone, razvoju turizma, kulturne i povijesne baštine te razvoju kulturnog, sportskog i ostalih selektivnih oblika turizma, a sve kako bi se pridonijelo povećanju broja noćenja te turističkog i ugostiteljskog prometa s osobitim naglaskom na period predsezone i posezone.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju  kulturnih, zabavnih, sportskih, eno-gastro, povijesnih, tradicijskih, etno i ostalih vrsta manifestacija na području Općine Malinska – Dubašnica u 2022. godini.

Jedan organizator može kandidirati maksimalno tri programa/događanja/ manifestacije, a ponude moraju biti zaprimljene u Turističkom uredu TZO Malinska-Dubašnica najkasnije do 01.04.2022. godine do 15:00 sati.

Svi detalji i cjelovit tekst javnog poziva dostupni su OVDJE.

error: Content is protected !!