Turistički rezultati na Krku i dalje ruše rekorde

Tijekom kolovoza na području otoka Krka ostvareno je 236.429 dolazaka, ili +3,22% u odnosu na 2021 godinu te -8,96% u odnosu na 2019. godinu

Odličan niz turističkih rezultata na otoku Krku nastavio se, očekivano, i u kolovozu, a ono što su zorno pokazivale gužve na plažama i cestama sada su potvrdili i podaci e-visitora. U prvih osam mjeseci 2022. godine ostvareno 749.384 dolazaka ili +0,58% više od 2019. godine, odnosno 4.289.272 noćenja ili +1,06% više od 2019. godine.

Grad Krk je i dalje vodeća destinacija otoka Krka s učešćem od 26,73%, a slijede ga Baška s 19,89% i Omišalj s 16,49%.

Najbolje rezultate bilježi obiteljski smještaj s 2.244.352 noćenja, a zatim i kampovi s 1.389.605 noćenja.

Krk je, već tradicionalno, omiljena destinacija Nijemaca koji su ujedno i najzastupljeniji gosti, a slijede ih Slovenci, Austrijanci i Talijani.

Slična situacija zabilježena je i tijekom kolovoza: na području otoka Krka ostvareno je 236.429 dolazaka, ili +3,22% u odnosu na 2021 godinu te -8,96% u odnosu na 2019. godinu.

Najviše je dolazaka ostvareno u obiteljskom smještaju koji ima učešće od 56,67%, a ostvareno je 124.844 dolazaka što je na razini 2021. godine. U noćenjima se bilježi porast za +1,64% uspoređujući s 2021. godinom, a u odnosu na 2019. godinu riječ je o 4,99% manje dolazaka. Kampovi imaju učešće od 30.34%, odnosno za 3,46% više u odnosu na 2021. godinu, a u odnosu na 2019. godinu ostvareno je za 2,43% više noćenja. Hoteli s učešćem od 12,23% imaju za 7,50% bolje rezultate u odnosu na 2021. godinu, a u odnosu na 2019. ostvarenja su za 7,18 % manja u noćenjima.

Najveći broj gostiju u kolovozu je boravio u gradu Krku koji ima učešće od 25,05% u ukupnim dolascima na otok, a u noćenjima je zastupljen s 25,35% te ima za 3,5% manje noćenja u odnosu na 2019. godinu. Slijedi Baška sa učešćem od 19,57% u dolascima i 19,47% noćenjima, a u odnosu na 2019. godinu također ima manja ostvarenja za 2,2%.

Nijemci su i dalje vodeći i po broju dolazaka i po broju noćenja i njihovo učešće je 37,99%, što predstavlja povećanje u odnosu na 2019. godinu za 24,7%. Izuzetno je važno naglasiti da su na drugo mjesto u kolovozu iskočili Talijani, i njihovo učešće u kolovozu je 11,7%. Ipak, u odnosu na 2019. godinu riječ je o 32,5% manjoj brojci.

Povećanje u broju dolazaka i noćenja međutim imaju Česi za 2,2%, Nizozemci za 10,05% i Švicarci za 17,6%. Domaći gosti imaju trend opadanja i po broju dolazaka (-18,5%) i po broju noćenja za 21,20%, a u odnosu na 2019. godinu. Promatrano u dolascima, to je za 3,1% manje, dok su brojke u noćenjima manje za 0,50%.

error: Content is protected !!