Tag "Hvar"

Dubašljanske ljepotice: Malinskarske pasare predstavljale Krk na hvarskim Danima u vali

2 years ago

S Krka se prema Hvaru putovalo s pravom malom flotom – tri domaće pasare, građene od dubašljanskog hrasta, kao prave predstavnice malinskarske vale na hvarskim

error: Content is protected !!