Tag "Dani u vali"

Dubašljanske ljepotice: Malinskarske pasare predstavljale Krk na hvarskim Danima u vali

8 months ago

S Krka se prema Hvaru putovalo s pravom malom flotom – tri domaće pasare, građene od dubašljanskog hrasta, kao prave predstavnice malinskarske vale na hvarskim

error: Content is protected !!