Strčić: Uvodimo 1800 kuna za roditelje čija djeca nisu dobila mjesto u jaslicama, veće božićnice i naknade za novorođenčad…

“Posljednji popis stanovništva pokazao je pad broja stanovnika u Općini Punat. Ako želimo taj negativni trend zaustaviti potrebno je provesti trajne i sustavne mjere koje će mještanima i obiteljima učiniti život ugodnijim te im omogućiti životni standard u kojem će biti u mogućnosti stvarati i širiti svoju obitelj“, izjavio je načelnik Strčić

Nakon objavljenog Programa mjera subvencioniranja i poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Punat, općinski načelnik Daniel Strčić na savjetovanje sa javnosti uputio je odluke koje poboljšavaju uvjete roditelja novorođene djece i djece jasličke dobi, socijalno potrebitih, umirovljenika, ali i vlasnika nekretnina u staroj jezgri naselja Punat i Stara Baška.

Prijedlogom Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete načelnik Strčić predlaže povećanje iznosa jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete tako da će roditelji za prvo novorođeno dijete dobiti 7 tisuća kuna (dosada 5 tisuća kuna), za drugo 10 tisuća kuna (dosada 7 tisuća kuna), za treće 12 tisuća kuna (dosada 10 tisuća kuna), dok za četvrto i svako sljedeće dijete ostaje jednaki iznos od 15 tisuća kuna. Predlaže i uvođenje stalne mjesečne pomoći u iznosu 1.000 kuna za treće i svako sljedeće dijete za razdoblje od prve do navršene treće godine djetetova života.

Prijedlogom Odluke o dodjeli novčane pomoći roditeljima djece koja nisu ostvarila upis u jaslice načelnik Strčić predlaže uvođenje nove mjere. Pravo na novčanu pomoć od 1.800,00 kn mjesečno, koliko Općina Punat izdvaja za svako dijete koje boravi u jaslicama, pripalo bi roditeljima djece s prebivalištem u Općini Punat, koji su podnijeli zahtjev za upis djeteta u jaslice uz uvjet da je dijete ostvarilo pravo na upis ali nije upisano zbog nedovoljnog kapaciteta.

„Specifičnost ove odluke, koja je novina na otoku Krku ali i šire, je da barem u financijskom smislu izjednačava djecu (i roditelje djece) koja su upisana u jaslice, odnosno djecu koja nisu upisana u jaslice zbog nedostatnog kapaciteta. Općina sufinancira boravak djeteta u jaslicama iznosom od 1.800 kn, a ovim prijedlogom istim iznosom bi se financiralo roditeljima neupisane djece da skrb o djetetu realiziraju na neki drugi način“, izjavio nam je načelnik Strčić prilikom predstavljanja prijedloga odluke.

Veća i prava s osnove socijalne skrbi 

Prijedlogom Odluke o socijalnoj skrbi mijenjaju se određeni uvjeti, određuje se više prava s osnove socijalne skrbi i povećava se naknada u odnosu na dosadašnju važeću odluku.

Nove naknade koje su uvedene ovim prijedlogom akta su: naknada troškova najamnine, naknada troškova prijevoza osoba s invaliditetom, naknada troškova ručka u produženom boravku (djeca u školi), naknada usluge smještaja u učeničkim i studentskim domovima te troška najamnine u privatnom smještaju, naknada za uzdržavanje i naknada za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Nadalje, s obzirom na povećanje troškova života, potrošačke košarice i uvođenje eura, načelnik Strčić predložio je povećanje naknade za „Božićnicu“ umirovljenicima koja je dosada iznosila 400,00 kn, a usvajanjem prijedloga Odluke o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć – „Božićnicu“ za umirovljenike ta bi naknada iznosila 70,00 € odnosno 521,41 kn.

Sufinanciranje obnove fasada do 50% ulaganja

Radi poticanja očuvanja i obnove što većeg broja fasada u staroj jezgri naselja Punat i Stare Baške, načelnik Strčić izradio je prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove fasada u staroj jezgri spomenutih naselja. Općina bi usvajanjem takve odluke sufinancirala obnovu fasada u vrijednosti do 50% opravdanih troškova ulaganja, uz uvjet ograničenja troška na 400,00 kn po m2 fasade.

„Usvajanjem ovih odluka, zajedno sa mjerama subvencioniranja i poticanja razvoja poduzetništva, Općina Punat će za mještane i poduzetnike sa područja naše općine izdvojiti dodatnih milijun kuna godišnje. Posljednji popis stanovništva pokazao je pad broja stanovnika u Općini Punat. Ako želimo taj negativni trend zaustaviti potrebno je provesti trajne i sustavne mjere koje će mještanima i obiteljima učiniti život ugodnijim te im omogućiti životni standard u kojem će biti u mogućnosti stvarati i širiti svoju obitelj.“ izjavio je načelnik Strčić.

Savjetovanja o prijedlogu ovih odluka otvorena su do 19. kolovoza 2022. godine, a detalji svih prijedloga odluka javno su objavljeni na Internet stranici Općine Punat: https://www.punat.hr/ekonzultacije.

error: Content is protected !!