Sezona na Krku iznad očekivanja: U prvih sedam mjeseci zabilježeno više od 50% lanjskih rezultata

Kada govorimo o prvih sedam mjeseci 2020. godine, u razdoblju siječanj – srpanj prema podacima E-visitora na otoku Krku ukupno je ostvareno 234 917 dolazaka te 1 337 527 noćenja, što predstavlja 48,40% dolazaka i 50,95% noćenja u odnosu na 2019. godinu.

Na području Otoka Krka u srpnju je ostvareno 157 298 dolazaka i 992 228 noćenja, odnosno 70,58 posto dolazaka i 68,62% noćenja u odnosnu na 2019. godinu.

Učešće domaćih gostiju u dolascima je 8,60% a u noćenjima 6,38%, dok je stranih gostiju u dolascima je 91,40 i u noćenjima 93,62%. Najpopularniji je pritom bio smještaj u domaćinstvu.

U srpnju 2020. godine došlo je do nove podjele emitivnih tržišta, uzrokovano pandemijom COVID19, pokazuju podaci. Domaće tržište je tako poraslo i u dolascima za čak 20%, a u noćenjima 3,86%. Najveći broj dolazaka i noćenja ostvarili su Nijemci i to u odnosu na 2019. godinu samo za 2,68% manje u dolascima, a u noćenjima manje za 8,44%, što su fantastični rezultati.

Učešće Nijemaca je 34,43%. Na drugom mjestu su Slovenci koji su ostvarili -16,83% u dolascima i -24,68 u noćenjima, ali je njihov udio u ukupnim noćenjima porastao i sada je 16,39%. Na trećem mjestu su Austrijanci sa učešćem od 7,59% , a slijede Poljaci kojih čak u dolascima ima za 1,45% više u odnosu na 2019. godinu, dok su u noćenjima ostvarili minus od 12,40%. Tek onda slijede Česi, Mađari i Talijani te Švicarci. Možemo zaključiti da su srpanj na otoku Krku “izvukli” Nijemci, Slovenci, Austrijanci, Poljaci Česi i domaći gosti.

Drastičan pad broja pomoćnih kreveta

Kada govorimo o prvih sedam mjeseci 2020. godine, u razdoblju siječanj – srpanj prema podacima E-visitora na otoku Krku ukupno je ostvareno 234 917 dolazaka te 1 337 527 noćenja, što predstavlja 48,40% dolazaka i 50,95% noćenja u odnosu na 2019. godinu.

Učešće domaćih gostiju u ovom je periodu u dolascima 10,10%, a u noćenjima 7,70%, dok je stranih gostiju u dolascima 46,55%, a u noćenjima 92,30%. Prosjek boravka turista u razdoblju siječanj-srpanj 2020. je 5,7 dana, što je blagi porast u odnosu na 2019. godinu kada je prosjek iznosio 5,4 dana.

Ukupni osnovni kapacitet na otoku Krku u 2020. godini je 59.776 osnovnih kreveta. Pad je to od 0,87% u odnosu na 2019. godinu, odnosno 189 kreveta manje. Pomoćnih kreveta je registrirano 6.290, što je drastično smanjenje za 6.433 kreveta ili pad za čak 50,31%. Najveće smanjenje kreveta je kod obiteljskog smještaja, čak 50,96%.

Iako je teško usporediti podatke sa 2019. godinom, bitno je istaknuti da su ostvarenja u okolnostima pandemije COVID19 izuzetno dobra jer u prvih sedam mjeseci je dostignuto više od 50% lanjskih rezultata.

Izuzetno dobri rezultati s domaćeg tržišta

Iz podataka se vidi da su najbolja ostvarenja u obiteljskom smještaju s učešćem od 57,88% u ukupnom prometu te u kampovima gdje je učešće 32,22%. U hotelima je ostvareno tek 9,65%, no pritom treba napomenuti da se neki od hotela u Njivicama, Krku i Baški ove nisu ni otvorili.

Prosjek boravka se povećao, a emitivna tržišta su drugačijeg rasporeda u odnosu na prethodne godine. Najviše dolazaka i noćenja su ostvarili Nijemci, koji i dalje imaju učešće od 35% i dosegli su 57% lanjskog prometa. Ostala emitivna tržišta su se promijenila pa tako slijede Slovenci i Austrijanci, a povećana su i noćenja iz Češke, Slovačke, Poljske.

Shodno situaciji, izuzetno su dobri rezultati sa domaćeg tržišta jer su domaći gosti povećali učešće u ukupnom prometu 7,70%, uz indeks od gotovo 75% u dolascima i 78% u noćenjima u odnosu na 2019. godinu.

U nekomercijalnim objektima u razdoblju siječanj- srpanj 2020. na otoku Krku je ukupno boravilo 41.831 osoba (+9,03%) a ostvareno je  818.874  noćenja (-14%). Domaći gosti su ostvarili u nekomercijalnom smještaju 10.278 dolazaka (-18,15%) i 286.3701 noćenja (-24,09%). Stranci su ostvarili 31.553 dolazaka (+22%), te 532.504 noćenja (-6,50%). U nekomercijalnom smještaju registrirano je 51.542 osnovnih kreveta (+8,8%)i 6.172 pomoćnih kreveta (+9%).

error: Content is protected !!