Raspisan natječaj: Marina Punat Grupa s 30 tisuća eura ponovo financira projekte za kvalitetniji život Puntara

U izbor prilikom prijave udruga i organizacija ulaze sadržaji za dobrobit djece i mladih i sadržaji za mještane treće dobi; odgojno – obrazovni projekti za sve generacije; sportsko – rekreacijski projekti za sve generacije; očuvanje okoliša i zaštita mora; očuvanje autohtonog turizma i ponude; kulturno umjetnički projekti te razvoj poljoprivrede

Marina Punat Grupa, u čijem sastavu su Marina Punat, Brodogradilište Punat, Marina Commerce, Marina Punat Hotel & Resort, ponovno je raspisala natječaj za dodjelu potpora u 2024. godini za financiranje programa i projekata s područja Općine Punat.

“Pozivamo udruge i organizacije s područja Općine Punat da od 1. prosinca 2023. do 15. siječnja 2024. godine prijave svoje projekte na natječaj za financijsku podršku Marina Punat Grupe. U idućoj godini će ponovno biti odabrani najbolji projekti od interesa za opće dobro, a koji svojim sadržajem podižu kvalitetu života i rada naših mještana”, ističu iz Marina Punat Grupe.

U izbor prilikom prijave udruga i organizacija ulaze sadržaji za dobrobit djece i mladih i sadržaji za mještane treće dobi; odgojno – obrazovni projekti za sve generacije; sportsko – rekreacijski projekti za sve generacije; očuvanje okoliša i zaštita mora; očuvanje autohtonog turizma i ponude; kulturno umjetnički projekti te razvoj poljoprivrede (mediteranske kulture).

Cilj ovog natječaja je poticanje projekata i sadržaja u Općini Punat koji podižu kvalitetu života i rada mještana, odnosno za uključivanje čim većeg broja građana u društveno važna događanja sa svrhom stvaranja društvene kohezije i unapređenja kvalitete života.

Ukupno planirana vrijednost potpore koja se dodjeljuje iznosi 30.000,00 eura. Najmanji iznos financijskih sredstava koji je moguće prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 eura, a najveći 10.000,00 eura, neovisno o broju prijavljenih projekata.

Pravo na podnošenje prijave imaju udruge i organizacije s područja Općine Punat koje u 2022. i 2023. godini nisu ostvarile financijsku potporu Grupe. Mogu se prijaviti i udruge te organizacije koje nisu prijavljene u Puntu, ali se projekti odnose na Općinu Punat (škola, dječji vrtić, vjerske organizacije i sl.). Svaka udruga može prijaviti najviše tri projekta.

Rok za podnošenje prijave s prijedlogom projekata je od 01. prosinca 2023. godine do 15. siječnja 2024. godine do 15:00 sati.

Svi detalji, informacije i potrebni obrasci dostupni su na mrežnim stranicama Marina Punat Grupe, OVDJE.

error: Content is protected !!