Raspisan 10. natječaj za originalan krčki suvenir: Bira se novi Dar iz Krka

Ovogodišnji natječaj uz prethodno istaknute kriterije prednost će dati suvenirima koji na različite načine interpretiraju kulturne, kulturološke i turističke vrijednosti otoka, a posebice grada Krka

Turistička zajednica Grada Krka raspisala je deseti natječaj za prijavu rješenja suvenira koji će, ukoliko zadovolje propozicije natječaja, a potom i kriterije Stručnog povjerenstva, biti označeni markicom Dar iz Krka.

Autori/proizvođači odabranih suvenira dobit će Potvrdu o njihovoj originalnosti, a pravo sudjelovanja na njemu imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane, odnosno s prebivalištem, na području Republike Hrvatske.

Suvenir bi trebao predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili kulturalnog nasljeđa grada i otoka Krka, odnosno prezentirati njegovu materijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu.

Prijavljeni suveniri mogu biti umjetnine i umjetnički predmeti, umjetničko-obrtnički i gastro proizvodi, odjevni i uporabni predmeti te grafički materijali i multimedija [fotografije i video materijali]. Ukoliko se radi o umjetninama, umjetničkim predmetima i umjetničko-obrtničkim proizvodima važno je da rješenja budu kvalitetne izrade sačinjena od ekološki prihvatljivih, odnosno za otočno podneblje karakterističnih materijala.

Svaki autor/proizvođač može prijaviti najviše tri rješenja suvenira, od kojih svaki mora biti dostavljen u naravi te obvezno uz priloženu ispunjenu prijavnicu.

Pravovremeno prispjela rješenja ocjenjivat će višečlano Stručno povjerenstvo imenovano od strane Turističke zajednice Grada Krka. Neki od kriterija za vrednovanje suvenira su sljedeći: autentičnost, inovativnost, maštovitost, kvaliteta izrade, originalna prezentacija – ambalaža, visoki estetski standardi, poštivanje ekoloških načela te cjelovitost u postignutoj prepoznatljivosti grada i otoka Krka.

Ovogodišnji natječaj uz prethodno istaknute kriterije prednost će dati suvenirima koji na različite načine interpretiraju kulturne, kulturološke i turističke vrijednosti otoka, a posebice grada Krka, uzimajući u obzir njihovo povijesno nasljeđe, bogatstvo arhitektonske, kiparske, slikarske i arheološke baštine te posebnost prirodnih ambijenata.

Vodeći se potonjim, tj. percepcijom grada i otoka Krka kao zavodljive destinacije prošarane šetnicama i planinarskim stazama, naglasak se stavlja na prihvaćanje kreativnih izazova inspiriranih otočnom prirodnom baštinom. Dakle, otok Krk, s obzirom na iznimnu raznorodnost njegovih pejzaža, ali i specifičnost, odnosno bogatstvo flore i faune, zaista zaslužuje da ga se nazove posebnim.

Njegove vizure u isto vrijeme definiraju slikovite uvale, lijepe plaže i stjenoviti završeci obala, zatim prostrane šume i plodna polja, ali i jedinstveni, posve ogoljeli predjeli. Šuma prastarih hrastova medunaca nad uvalom Čavlena, nadomak naselja Glavotok, tako čuva tajnu o najmonumentalnijem i najstarijem otočnom hrastu, starom čak 400 godina, čija se zadivljujuća pojava nameće visinom od 20 metara, promjerom krošnje od 30 metara i opsegom debla većim od pet metara. I dok zapadni dio otoka prekriva bujna vegetacija, skrivajući pritom i dva jezera (Ponikve i Jezero), (jugo)istočni dio njegov je kontrapunkt. No unatoč svojoj ogoljelosti, šira okolica Baške iznimno je privlačna, o čemu svjedoče uvale Vela i Mala luka, najpoznatija i najslikovitija otočna lokva Diviška, zatim zaravan koja svojom površinom podsjeća na onu Mjesečevu tzv. Mjesečev plato ili pak najviši otočni vrhovi Veli vrh i Obzova s kojih pogled puca na ostatak Krka, kao i značajan dio Kvarnerskog zaljeva.

Sjever otoka ponosi se pješčanom uvalom Soline i njezinim ljekovitim blatom, ali i špiljom Biserujkom koja unatoč skromnom obujmu obiluje stalaktitima i stalagmitima, dok južni prepoznatljivim čini Puntarska draga s otočićem Košljunom na kojem se, uz poznati franjevački samostan, nalazi i bujna mješovita šuma crnike i crnog jasena. Spomenimo, također, i Vrbničko polje koje obiluje nasadima vinove loze, mnoge otočne maslinike revitalizirane posljednjeg desetljeća, ali i livade prekrivene mirisnim, za otok karakterističnim, samoniklim biljem: smiljem i kaduljom… No, osim vegetacije tu je i bogata fauna, s time da izdvajanje, kao ugrožena vrsta, ali i dojmljivom pojavom, zaslužuje, upravo, bjeloglavi sup. No, to je tek neznatan dio onog čime obiluje Krk, a što, uz neizostavne elemente poput soli, vode ili zemlje (gline) te primordijalne medije poput drva ili kamena, može poslužiti kao vrelo inspiracije i kreativnosti.

S obzirom na cjelovitost prijavljenih rješenja, Stručno povjerenstvo donijet će Odluku o odabiru suvenira koji će steći pravo nošenja markice Dar iz Krka. Svi odabrani suveniri bit će predstavljeni putem posebno dizajnirane internetske platforme [www.tz-krk.hr/hr/dar], gdje će uz fotografije biti dostupne i osnovne informacije o svakom pojedinom suveniru, i to naziv, podatci o autoru/proizvođaču te kontakt.

Prijavljeni suveniri koji ne budu izabrani vratit će se autorima/proizvođačima, dok izabrani ostaju u arhivi Turističke zajednice Grada Krka.

Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je najkasnije do 15. ožujka 2021. godine [osobno ili poštom] dostaviti na sljedeću adresu:

Turistička zajednica Grada Krka

Vela Placa 1/1

51500 Krk

s naznakom: za 10. natječaj za prijavu rješenja suvenira.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti telefonom na: +385 [0]51 221 414.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će u roku od 30 dana od završetka natječaja objavljena na službenim Internet stranicama Turističke zajednice Grada Krka i Grada Krka.

Natječaj je otvoren od 20. siječnja, zaključno do 15. ožujka 2021. godine.

Prijavnicu i ostale detalje natječaja možete pronaći OVDJE.

error: Content is protected !!