PUNAT “Nezakoniti populizam”: Sud srušio odluku vijećnika PGS-SDP-a o besplatnom vrtiću

“PGS-SDP koalicija donošenjem nezakonitih odluka pokušava opstruirati i onemogućiti normalan rad općinske uprave i mene kao načelnika. Odluku su donijeli iz populističkih razloga, to je sada jasno, jer su u proteklih godinu i pol dana imali mogućnost zakonito donijeti odluku”, kaže načelnik Općine Punat Daniel Strčić

Višemjesečna politička previranja između vladajućih oko sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Punat, prošloga su tjedna dobili epilog Visokog upravnog suda, i to presudom kojom je ukinuta sporna Odluka.

Riječ je o odluci kojom su predstavnici PGS-a i SDP-a u Općinskom vijeću u srpnju 2021. godine većinom glasova donijeli akt kojim su udvostručene učeničke i studentske stupendije i uveden je besplatan vrtić za djecu puntarskih obitelji, a koji je značajno opteretio i “prekrojio” općinski proračun, u suprotnosti s planovima koje je imao načelnik Daniel Strčić i vijećnici njegove nezavisne liste. U promptnom odgovoru, Strčić je najprije privremeno stopirao sporne odluke Vijeća, a potom se obratio i Upravnom sudu sa zahtjevom za ocjenu zakonitosti donesenih odluka.

Kako se pojašnjava u odluci suda, Strčić je podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti, budući da je kao “načelnik općine osobno odgovoran za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost, ekonomičnost i djelotvornost u raspolaganju sredstvima tijela koje vodi”. U zahtjevu se također navodi kako su vijećnici PGS-SDP-a prekoračili ovlasti iz Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, pa tako prije donošenja Odluke, koja je od interesa za širi krug mještana Općine Punat, nije provedeno obavezno savjetovanje s javnošću.

“Sud je utvrdio da Odluka nije donesena u skladu s člankom 11. ZPPI-a. Člankom 11. stavkom 1. ZPPI-a, mjerodavnim u konkretnom slučaju, propisano je da su tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Člankom 11. stavkom 3. ZPPI-a propisano je da su tijela javne vlasti iz stavka 1. tog članka dužna provesti savjetovanje s javnošću u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa”, stoji u presudi.

“Osporenom Odlukom utvrđeni su kriteriji i način kojim Općina Punat financira programe predškolskog odgoja na području Općine Punat. S obzirom na predmet uređenja, Sud ocjenjuje da je osporena Odluka opći akt jedinice lokalne samouprave kojom se neposredno uređuju pitanja od interesa za građane na području Općine Punat. Stoga je jedinica lokalne samouprave u postupku donošenja osporenog općeg akta kojim se uređuju navedena pitanja bila dužna postupiti prema članku 11. ZPPI-a”, zaključuje se.

“Već godinu i pol dana ukazujem na nezakonitosti u radu općinskog vijeća, stoga me nije iznenadila ova sudska presuda koja potvrđuje nezakonitost donesene odluke. PGS-SDP koalicija donošenjem nezakonitih odluka pokušava opstruirati i onemogućiti normalan rad općinske uprave i mene kao načelnika. Odluku su donijeli iz populističkih razloga, to je sada jasno, jer su u proteklih godinu i pol dana imali mogućnost zakonito donijeti odluku. I dalje ću inzistirati na zakonitom poslovanju te ovim putem, još jednom, pozivam PGS-SDP koaliciju da sjednemo za isti stol i zajedničkim snagama učinimo Općinu Punat još boljim mjestom za život”, istaknuo je načelnik Strčić nakon presude, te dodao:

“Općina Punat skupa sa svim vijećnicima trebala bi biti primjer u poštivanju svih zakona. Donošenjem nezakonitih odluka šalje se kriva, štetna poruka javnosti. Nadam se da daljnjih šumova u komunikaciji s vijećnicima PGS-SDP-a neće biti, budući da sam i dalje, kao i od prvog dana, u svakom trenutku spreman na razgovor i suradnju za dobrobit naše Općine”, zaključuje Strčić.

error: Content is protected !!