Projekt navodnjavanja polja Dubašnica: potpisan sporazum o financiranju idejnog projekta s agronomskom osnovom općine Malinska – Dubašnica

Vrijednost projekta procijenjena je na na 18,6 milijuna kuna, a podrazumijeva izgradnju akumulacijskog sustava koji bi se punio atmosferskim vodama i »viškovima« iz vodocrpilišta Ponikve, odakle bi se voda dovodila do lokalnih poljoprivrednika, i to po povlaštenoj tarifi.

Potpisom načelnika općine Malinska – Dubašnica Roberta Antona Kraljića i potpisom župana Primorsko goranske županije Zlatka Komadine zaključen je Sporazum o financiranju idejnog projekta s agronomskom osnovom Općine Malinska.

Navedenim, je ustvari započela konkretna provedba projekta navodnjavanja polja Dubašnica koji će se provoditi u suradnji s Hrvatskim vodama, a čime se stvaraju preduvjeti za intenziviranje poljoprivredne djelatnosti i proizvodnje autohtonog bilja i nasada, čime se dugoročno jača turistička i gospodarska konkurentnost Općine Malinska – Dubašnica te se osigurava održiv razvoj i dugoročna ekonomska uspješnost svih dionika uključenih u projekt. Osim navedenoga, stvara se dodatni turizmu komplementarni proizvod, omogućuje se izravno povezivanje poljoprivredne proizvodnje s potrošnjom (put od polja do stola) te se time jača otpornost našega gospodarstva na moguće buduće svjetske izazove i krize, pojeftinjuje se proizvodnja i krajnja cijena koštanja proizvoda zbog uklanjanja nepotrebnih posrednika u plasmanu proizvoda.

Kako je projekt pokrenut?

Podsjetimo, općina Malinska-Dubašnica je još tijekom 2018. godine naručila izradu podloge za razvoj poljoprivredne proizvodnje na području polja Dubašnica, a koju su u međuvremenu izradili stručnjaci Instituta za poljoprivredu i turizam iz Poreča. U toj je studiji provedena stručna analiza područja obuhvata, analizirana su njegova prirodna i društvena obilježja pa tako i obilježja samoga tla, klime, vegetacije i drugoga. Tim su dokumentima u konačnici postavljene osnovne pretpostavke organizacije budućeg poljoprivrednog poslovanja, uz davanje tehničko-tehnološkog opisa i preporuka buduće proizvodnje.

Vrijednost projekta i financiranje njegove provedbe

Vrijednost projekta procijenjena je na na 18,6 milijuna kuna, a podrazumijeva izgradnju akumulacijskog sustava koji bi se punio atmosferskim vodama i »viškovima« iz vodocrpilišta Ponikve, odakle bi se voda dovodila do lokalnih poljoprivrednika, i to po povlaštenoj tarifi. Akumulacija će biti izgrađena na području K.O. Poljica, u suglasju s gradom Krkom, čiju potporu za ovaj projekt Općina Malinska ima.

Projekt će se između ostaloga financirati i iz fondova Europske Unije te proračuna općine Malinska – Dubašnica.

Foto i izvor: Općina Malinska
error: Content is protected !!