Predstavljena Analiza troškova javne rasvjete grada Krka za 2020. godinu, potrošnja je smanjena za 33,3%

U 2020. u odnosu na 2019. godinu, potrošnja električne energije smanjena je za 33,3% , tj. sa 719.953 kWh na 479.989 kWh.

U Maloj gradskoj vijećnici ovog je ponedjeljka održan 155. sastanak Kolegija Grada Krka.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, razmotrena je zamolba Udruge Kreativni Krk da se nabave nova ulazna vrata za prostor u gradskom vlasništvu kojeg članovi tog udruženja koriste kao svoje sjedište, nakon čega je zaključeno da će odluka o konačnom postupanju donijeti nakon što se situacija, najprije, provjeri na licu mjestu.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, podržana je inicijativa Udruge Rukotvorine Krk da 14. veljače ove godine na lokaciji Kod koprivića, pred ulazom na Velu placu, priredi prezentaciju radova svojih članica, no do donošenja konačnog zaključka, bit će potrebno pratiti epidemiološke mjere, točnije njihovo eventualno popuštanje, s obzirom na aktualnu preporuku vezanu uz izbjegavanje realizacije takvih i sličnih inicijativa. Nastavno na prijedlog Komunalnog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o., zaključeno je kako će se dotrajale svjetiljke javne rasvjete postavljene na predjelu Lukobran u gradu Krku zamijeniti novim svjetiljkama kakve su iskorištene za osvjetljenje Šetališta Dražica. Njihovu će nabavu provesti Grad Krka, a montažu predlagatelj. Nakon što je analizirana zamolba Mjesnog odbora Vrh kojom se predlaže sanacija oborinske odvodnje na dijelu županijske ceste u naselju Vrh, na adresi Gušternica 44, odlučeno je da će se o tom problemu obavijestiti ŽUC PGŽ – Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije.

Tijekom razmatranja predmeta Imovinsko-pravne službe, nakon što je prethodno ukinut status javnog dobra na k.č. 2538/1, k.o. Linardići, u vlasništvu Grada Krka, prema prijedlogu H. E. G. Z. i drugih iz Njemačke, inače vlasnika z.č. 1872/1, 1870/3 i 1874, sve k.o. Linardići, u naravi zemljišta unutar građevinske zone naselja Brzac, dana je suglasnost za formiranje građevinske parcele s dijelom k.č. 2538/1, površine od 57 m2, i to s ciljem formiranja buduće građevinske parcele pravilnije forme. Tako će se za dio k.č. 2538/1, k.o. Linardići, površine od 57 m2, nakon cijepanja zaključiti kupoprodajni ugovor. S obzirom na prijedlog Erste & Steiermärkische banke za produljenje Ugovora o zakupu javne površine za postavljenje bankomata na lokaciji Kod koprivića, ispred Vele pace u gradu Krku, istaknuto je kako se taj bankomat, zajedno s onim Raiffeisenbanke, planira izmjestiti na obližnji prostor stare tržnice, što znači da će se, najprije, dati nacrtati nova situacija kojom će se na novoodređenom prostoru predvidjeti točne pozicije za smještaj bankomata i kioska (štandova), odnosno definirati sve mogućnosti predmetne lokacije. Pored toga, donesena je odluka o produljenju Ugovora o zakupu parkirališnih mjesta sa zakupnikom, tvrtkom Valamar Riviera d.d. iz Poreča, a koja su locirana na dijelu k.č. 3764, k.o. grad Krk, točnije pred ulazom u Autokamp Ježevac. Također, prihvaćen je prijedlog V. Š. iz Požege za isplatom naknade za z.č. 664/2, površine od 134 m2, i z.č. 668/6, površine od 107 m2, obje k.o. Skrpčići, budući da su zauzete izgradnjom putova u naselju Pinezići, kao i prijedlog M. K. iz Krka za isplatom naknade za k.č. 2571/1, površine od 80 m2, i k.č. 2571/2, površine od 140 m2, obje k.o. Krk, jer su zauzete izgradnjom ceste u gradu Krku, uz napomenu kako su dvije potonje parcele vlasništvo predlagateljice u polovini dijela, a Grada Krka u preostaloj polovici. Naposljetku, donesena je odluka o početku postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji dijela Ul. Vidikovac, kod kućnog broja 14, uz rješavanje problematike oborinske odvodnje. Riječ je o investiciji procijenjenoj na 180.347,00 kn.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, doznajemo kako je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Gradu Krku odobrio sredstva za nabavu nova četiri seta poluukopanih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Fond će tako sufinancirati 60% troškova u iznosu od 254.790,00 kn, dok učešće Grada iznosi 40% iliti 169.860,00 kn. Kao lokacije za ugradnju novih spremnika predložene su: (1) Lakmartin, (2) Pinezići, (3) ulaz u Linardiće, (4) između Linardića i Milohnića ili (5) Kosići, s time da će se one biti određene u skladu s mišljenjem Ponikvi eko otok Krk te mjesnih odbora Milohnići, Poljica i Vrh. Također, najavljeno je da će se na aktualni Javni poziv za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2021. godini Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, prijaviti projekt Sanacije i rekonstrukcije Plaže Plav u gradu Krku.

Uz ostale predmete što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, predstavljena je Analiza troškova javne rasvjete Grada Krka za 2020. godinu, uz napomenu kako se već 11 godina (od 2010.) intenzivno radi na prikupljanju podataka, njihovoj analizi i poduzimanju konkretnih aktivnosti s ciljem smanjenja potrošnje energenata. S obzirom na to da najviše energije troši upravo javna rasvjeta utrošak električne energije pokazuje značajan trend smanjenja koji je najočitiji u zonama gdje su se postojeća rasvjetna tijela zamijenila novim, energetski učinkovitim LED svjetiljkama. Tako je u 2020. u odnosu na 2019. godinu, potrošnja električne energije smanjena je za 33,3% , tj. sa 719.953 kWh na 479.989 kWh.

error: Content is protected !!