Politika ćo mi, ćo ti: “Posljedice odluka koje se donose u birtijama vidimo na svakom koraku”

Revoltirani “uzastopnim i upornim ponavljanjem rasprodaje gradskih terena koje se događaju najmanje unatrag 3 godine”, Akcija mladih Cres i Nezavisna lista Za bolji Cres obratili su se medijima s priopćenjem o, kako kažu, neodgovornom raspolaganju gradskim nekretninama od strane gradonačelnika grada Cresa.

“Svi prijedlozi za prodaju nekretnina imaju unaprijed  osiguranu prolaznost zahvaljujući ustaljenoj praksi glasovanja najmanje 7 vijećnika. Ne uzimajući u obzir mišljenje Nezavisne liste za Bolji Cres i Akcije mladih o racionalnom, odgovornom i strateškom upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada, iznova nam se na predstojećoj Sjednici GV servira prodaja nekretnina na najatraktivnijem i najvrijednijem području uz samu obalu i to u trenutku kada se planira istovremeno i izmjena UPU-a. S obzirom na to da su se do sada na natječaje pretežito javljali kupci koji su i podnijeli zahtjev za kupovinom te bili jedini natjecatelji na javnom natječaju, nekretnine su se prodavale po početnim cijenama. Iz dosadašnjeg iskustva za pretpostaviti nam  je kako će 525 m2 atraktivnog terena biti prodano po početnoj vrijednosti od cca. 90€ po m2 što ukupno iznosi cca. 47.000€! Da bi se opravdala cijena pri procjeni se navodi kako je zemljište sportsko rekreacijske namjene dok  je u Prostornom planu to područje već definirano kao građevinsko. Za usporedbu, ukoliko bi se isto to zemljište na možda i najatraktivnijoj lokaciji u gradu Cresu prodalo po cijeni građevinskog zemljišta, početna cijena bila bi barem trostruko veća. Pitamo se hoće li nekretnina zadržati sportsko rekreacijsku namjenu i nakon izmjene UPU-a, koja Odluka o izradi izmjena  se donosi na istoj sjednici Gradskog vijeća, a radi se po narudžbi privatnog  investitora. Pitamo se zašto se ne ide u izmjenu i usklađenje UPU-a za cijelo građevinsko područje naselja NA 7, već se žuri sa parcijalnim izmjenama.

Prodavati nekretninu prema trenutnoj namjeni iz Prostornog plana nižeg reda /UPU-a/  po cijeni daleko ispod vrijednosti za potencijalnu namjenu predviđenu prostornim planom višeg reda, odraz je ortačke politike, sprege privatnog kapitala,  građevinskog lobija i politike gdje se politička podrška naplaćuje nekretninskim biznisom općih i javnih dobara.

Posljedice pogubnog vođenja grada gdje se odluke donose u birtijama vidimo na svakom koraku.

Grade se pristupne ceste i cestice bez plana i reda, radove na istima izvode investitori bez javnih natječaja sukladno zakonu o javnoj nabavi, cijenu određuju sami investitori pa onda sve to refundiraju od Grada kroz komunalne doprinose. Politika ćo mi, ćo ti!

Na sliku i priliku, vidimo u što nam se pretvara naš lijepi i, „do jučer“, arhitetonski skladan gradić. Dok su svi drugi shvatili pogubnost nereda u prostoru i pogubnost takve politike te zaustavili trendove i uveli ograničenja u prostoru, mi smo krenuli u betonizaciju i apartmanizaciju.

Barem po nečemu ćemo zapamtiti vladavinu sadašnje garniture.

Od odgovornosti nisu amnestirani ni članovi gradskog vijeća koji bi trebali biti korektiv gradonačelniku a ne pokriće za ovakvo upravljanje gradom”, kažu iz Akcije mladih Cres i Nezavisne lista Za bolji Cres.

error: Content is protected !!