PGŽ će u starom frankopanskom dvorcu urediti Hrvatsku vinsku kuću

„Hrvatska vinska kuća“ koncipirana je kao regionalni centar za promociju i razvoj vinogradarstva, vinarstva i kulture vina, a poticat će suradnju između vinara i vinogradara cijele Hrvatske i šire

Primorsko-goranska županija osigurala je 2,5 milijuna kuna za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti Vatrogasne zajednice u 2022. godini. Za materijalne troškove planirana su sredstva u iznosu od 1,3 milijuna kuna, a za programske aktivnosti 1,2 milijuna kuna. Od toga, najviše se odnosi na ulaganje u poligon Šapjane u iznosu od 630 tisuća kuna, što je povećanje od 400 tisuća kuna u odnosu na prošlu godinu, izvijestio je župan Komadina na današnjem redovitom susretu s novinarima u sjedištu PGŽ-a.

Istaknuo je i nastavak suradnje sa Sveučilištem u Rijeci na projektu ispitivanju autohtonih vinskih sorti i kvalitete meda čiji je cilj očuvanje sorti, povećanje proizvodnje i podizanje novih nasada, istraživanje zdravstvenih aspekata i novih mogućnosti komercijalizacije. Riječ je o trogodišnjem projektu, a u Proračunu Županije za 2022. godinu predviđeno je 100 tisuća kuna. Župan Komadina najavio je i kapitalna ulaganja na ovu temu kojim će se objediniti dosadašnji sveučilišni rad s turističkom ponudom županije. Radi se o projektima „Interpretacijski postav pčelarstva PGŽ-a“ u Staroj Sušici i „Hrvatska vinska kuća“ na lokaciji frankopanskog dvorca „Nova Kraljevica“.

„Hrvatska vinska kuća“ koncipirana je kao regionalni centar za promociju i razvoj vinogradarstva, vinarstva i kulture vina, a poticat će suradnju između vinara i vinogradara cijele Hrvatske i šire. Za sada se iznos cjelokupne investicije procjenjuje na 12 do 15 milijuna kuna, a s obzirom na vrijednost projekta, planira se njegova prijava na sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Nastavni zavod za javno zdravstvo u postupku je nabave uređaja za detekciju i identifikaciju mikroplastike u hrani, vodi, morskoj vodi, kozmetici i tlu vrijednosti 2,3 milijuna kuna, izvijestila je resorna pročelnica Đulija Malatestinić koja je navela da se radi o iznimno važnom uređaju koji detektira čestice plastike nevidljive golim okom. „Riječ je o mikroplastici koja nije biorazgradiva, a koja se protekom vremena usitnjava na čestice ispod 5 milimetara do jednog mikrona. Mikroplastika je utvrđeni zagađivač okoliša s lošim utjecajem na zdravlje ljudi, a u pripremi je i zakonska obaveza detekcije mikroplastike. Uređaj će dijelom biti korišten u sklopu programa zdravstvenih mjera zaštite okoliša HZZO-a, ali i u tržišnom dijelu poslovanja Zavoda čime će dodatno učvrstiti svoju poziciju u dijelu stručne i znanstvene suradnje“, rekla je pročelnica.

Župan Komadina kazao je kako se radi o nadstandardu koji se uvodi u Nastavni zavod za javno zdravstvo, a koji je uz blagovremene pripreme doveo do najboljih rezultata procijepljenosti u Hrvatskoj, te ponovio jasno izračene stavove o novom prijedlogu Zakona o zdravstvu koji podrazumijeva centralizaciju zdravstvenih ustanova.

„Direktna je korelacija broja cijepljenih i umrlih, a na našem primjeru vidite da smo se na vrijeme pripremili i za cijepljenje i testiranje. Za razliku od čekanja po par dana, kod nas se nalazi dobiju isti dan. To nije slučajno, već su se na vrijeme nabavili uređaji, organizirali djelatnici, definirale lokacije za cijepljenje i testiranje. Sve to govori u prilog tome da je puno kvalitetnije upravljanje u lokalnoj zajednici i centralizaciju Zavoda ne bi trebalo činiti“, poručio je župan i još jednom se zahvalio svim djelatnicima Zavoda na požrtvovnom radu tijekom epidemije.

Objavljen je natječaj za Javne potrebe u zdravstvu u 2022. godini kojim se financiraju programi i projekti udruga i ustanova u zdravstvu i to iz područja prevencije kroničnih nezaraznih bolesti od najranije dobi, mentalnog zdravlja i podrške obitelji u zajednici, rane intervencije i psihosocijalne podrške obitelji s djecom s poteškoćama u razvoju i aktivnog starenja. Natječajem je osigurano 300 tisuća kuna, a krajnji rok za prijavu je 28. veljače 2022.

U sklopu programa unapređenja zdravstvene zaštite, Domu zdravlja PGŽ osigurano je 218 tisuća kuna za programe tečaja za trudnice i rodilje, psihosocijalnu pomoć stradalnicima Domovinskog rata i savjetovališta za prehranu dojenčadi. Nastavnom zavodu za javno zdravstvo raspoređeno je 900 tisuća kuna kojim će se poduprijeti Nacionalni program za Rome, izdavanje dvomjesečnika Narodni zdravstveni list, Savjetovalište otvorena vrata za zdravo odrastanje i ginekološku zaštitu, program prevencije bolesti srca i krvožilja, s ciljem smanjenja smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti, vodećeg uzroka smrti u PGŽ-u, unapređenje oralnog zdravlja kod djece i mladih te prevencije liječenje ovisnosti.

Aktualnosti iz zdravstva pročelnica je zaključila informacijom o odobrenim liječničkim specijalizacijama. Radi se o jednoj specijalizaciji u Lječilištu Veli Lošinj, u Thalassotherapiji Crikvenica županija potpomaže četiri specijalizacije, dvije iz fizikalne medicine, te pedijatrije i dermatologije, te tri specijalizacije u Zavodu za hitnu medicinu u ukupnoj vrijednosti od 1,1 milijun kuna.

Foto: TZG Kraljevica
error: Content is protected !!