Općina Punat dodjeljuje 50 kućnih kompostera, evo kako se prijaviti

Cilj je smanjenje ukupne količine komunalnog otpada s područja Općine Punat, odnosno unaprjeđenje sustava odvojenog prikupljanja biootpada

Općina Punat raspisala je javni poziv za dodjelu kućnih kompostera za kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada, bez naknade.

Javnim pozivom dodjeljuje se komposter zapremine 350 l, dimenzije 810 x 810 x 740 mm, a Općina Punat osigurala je ukupno 50 komada kompostera za dodjelu fizičkim osobama na području Općine Punat. Ovoj inicijativi cilj je smanjenje ukupne količine komunalnog otpada s područja Općine Punat, odnosno unaprjeđenje sustava odvojenog prikupljanja biootpada.

Pravo na dodjelu kompostera imaju fizičke osobe koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
– vlasnici/suvlasnici/korisnici su nekretnine na području Općine Punat,
– imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Punat,
– nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini Punat,
– raspolažu okućnicom za smještaj kompostera,
– dostavili su valjano ispunjen i potpisan Zahtjev za dodjelu kućnog kompostera te priložili traženu dokumentaciju.

Jedna fizička osoba može podnijeti samo jedan zahtjev, a pritom predstavlja jedno domaćinstvo te ima pravo na dodjelu jednog kompostera.

Podnositelji zahtjeva koji dostave valjani Zahtjev te prateću cjelokupnu dokumentaciju bit će obaviješteni putem kontakata navedenih u Zahtjevu o vremenu preuzimanja kompostera. Komposteri se dodjeljuju prema redoslijedu zaprimanja Zahtjeva, do podjele svih raspoloživih kompostera.

Javni poziv završit će u trenutku kada se podijele svi raspoloživi komposteri, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Punat, na telefon: 051/855-689 ili na e-mail: emerik.derencinovic@punat.hr.

Potrebna dokumentacija i prijavnice dostupni su OVDJE.

error: Content is protected !!