Općina Omišalj i Grad Krk raspisali natječaje za stipendiranje učenika i studenata

Općina Omišalj je Proračunom za 2020. godinu u ovu svrhu planirala više sredstava nego prethodnih godina. Za učenike i studente to znači uvećanje pojedinačnih iznosa stipendija

Unatoč restrikcijama u javnoj potrošnji uzrokovanih pandemijom bolesti Covid-19, Općina Omišalj zadržala je standard u odgoju i obrazovanju čime se roditeljima, učenicima i studentima nastoji olakšati obrazovanje i rasteretiti kućni budžet. Uz financiranje školskih udžbenika, radnih bilježnica i školskog pribora, prijevoza i poklona za prvašiće, Općina Omišalj ovoga je tjedna raspisala i dva natječaja za stipendiranje učenika i studenata s područja općine Omišalj:

1) Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

2) Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskih i diplomskih studija za deficitarna zanimanja za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

Prvi natječaj odnosi se na učenike srednjih škola i studente preddiplomskih i diplomskih studija koji ostvaruju pravo na stipendiju temeljem uspjeha u prethodne dvije školske godine (opći uspjeh mora biti najmanje 4,50 za svaku školsku godinu), odnosno temljem uspjeha (najmanje 3,50) u prethodnoj akademskoj godini.

Učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja moraju ostvariti prosjek najmanje 3,00 u prethodne dvije školske godine, a isti prosjek moraju ostvariti i studenti u prethodnoj akademskoj godini. Deficitarnost zanimanja utvrđuje se temeljem Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na području Primorsko-goranske županije pa su za ovu godinu od srednjoškolskih programa to: zavarivač, bravar, zidar, kuhar, konobar, medicinska sestra opće njege, dentalni asistent i dr., dok su od studijskih programa to: računarstvo, strojarstvo, elektrotehnika, medicina, farmacija itd.

I za učenike i za studente u oba natječaja uvjet je da da su državljani Republike Hrvatske i da imaju prebivalište na području općine Omišalj najmanje dvije godine, a što dokazuju preslikom osobne iskaznice i original uvjerenjem o prebivalištu na području općine Omišalj ne starijem od 30 dana. Navedenu dokumentaciju uz preslike svjedožbi ili prijepis ocjena te uz zahtjev koji se može preuzeti na web stranici Općine Omišalj i na porti u zgradi Općine potrebno je dostaviti do 23.10. ove godine u Upravni odjel Općine Omišalj osobno ili preporučenom pošiljkom.

Najvažnije, Općina Omišalj je Proračunom za 2020. godinu u ovu svrhu planirala više sredstava nego prethodnih godina.  Za učenike i studente to znači uvećanje pojedinačnih iznosa stipendija, pa učenička stipendija iznosi 625,00 kuna umjesto 500,00 koliko je bila do sada, dok stipendija za studente iznosi 875,00 ili 625,00 kuna, ovisno o ostvarenom prosjeku ocjena u prethodnoj akademskoj godini. Do sad su studentske stipendije iznosile 700,00, odnosno 500,00 kuna ovisno o prosjeku ocjena.

Oba natječaja dostupna su na web stranici Općine Omišalj: https://mail.omisalj.hr/hr/49/natjecaji

 

Krčkim učenicima 500, studentima 700 kuna

 

Temeljem Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata i Zaključka gradonačelnika Grada Krka s Kolegija gradonačelnika održanog 14. rujna 2020. godine, i Grad Krk ovoga je tjedna objavio Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2020./2021 , konkretno za stipendiju na temelju školskog/akademskog uspjeha te stipendiju za deficitarna zanimanja.

Visina stipendije utvrđena je u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna za učenike, odnosno 700,00 kuna za studente, a broj predviđenih stipendija je ograničen. Pravo prijave na Natječaj za dodjelu stipendija imaju redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj i redoviti studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) stipendije na temelju školskog/akademskog uspjeha:

1. da su državljani Republike Hrvatske;

2. da imaju prebivalište na području Grada Krka;

3. redoviti učenik drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole koji ispunjava uvjete:

– da ima prosjek ocjena u svim prethodnim razredima te škole najmanje 4,5,

– da nije stariji od 20 godina.

4. redoviti student prve, druge, treće ili viših godina studija koji ispunjava uvjete:

– student prve godine studija da ima prosjek ocjena u svim prethodnim razredima srednje škole najmanje 4,5,

– student druge, treće ili viših godina studija da ima prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama tog studija najmanje 3,8 i da je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 50 ECTS bodova,

– da nije stariji od 25 godina.

b) stipendije za deficitarna zanimanja

1. da su državljani Republike Hrvatske;

2. da imaju prebivalište na području Grada Krka;

3. redoviti učenik drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole koji ispunjava uvjete:

– da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem propisanim Odlukom o deficitarnim zanimanjima na Grada Krka, klasa: 604-01/20-01/01, ur. broj: 2142/01-02/1-20-4, od 22. rujna 2020. godine,

– da ima prosjek ocjena u svim prethodnim razredima te škole najmanje 3,5,

– da nije stariji od 20 godina.

4. redoviti student prve, druge, treće ili viših godina studija u Republici Hrvatskoj koji ispunjava uvjete:

– da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem propisanim Odlukom o deficitarnim zanimanjima na području Grada Krka, klasa: 604-01/20-01/01, ur. broj: 2142/01-02/1-20-4, od 22. rujna 2020. godine,

– student prve godine studija da ima prosjek ocjena u svim prethodnim razredima srednje škole najmanje 3,5,

– student druge, treće ili viših godina studija da ima prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama tog studija najmanje 3,0 i da je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 50 ECTS bodova,

– da nije stariji od 25 godina.

Prijave na natječaj podnose se na propisanim obrascima dostupnim na mrežnim stranicama Grada Krka. Uz obrazac prijave kandidati su obvezni priložiti:

1. presliku osobne iskaznice;

2. izvornik potvrde o redovnom upisu u srednju školu, odnosno potvrde o redovnom upisu na visoko učilište;

3. dokaz o prosjeku ocjena iz svih prethodnih školskih/akademskih godina (preslike svjedodžbi svih prethodnih školskih godina, odnosno prijepis ocjena s prosjekom ocjena svih prethodnih akademskih godina te izvornik potvrde o ostvarenim ECTS bodovima u prethodnoj akademskoj godini);

4. izvornik potvrde da student tijekom studija nije ponavljao godinu.

O rezultatima natječaja svi će pristupnici biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.  Stipendije se dodjeljuju učenicima srednjih škola i studentima za jednu školsku, odnosno akademsku godinu te se isplaćuju u razdoblju od devet mjeseci.

Prijave na natječaj za dodjelu stipendija na odgovarajućem obrascu sa svom traženom dokumentacijom dostavljaju se u pisarnicu Grada Krka (I. kat, soba 27) ili se upućuju poštanskim putem preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2.

Krajnji rok za dostavu prijava je 15. listopad 2020. godine.

error: Content is protected !!