Objavljen Pozivni natječaj za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dobrinj

Objavljen je Pozivni natječaj za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dobrinj.

Javna priznanja Općine Dobrinj za koji je moguće prijaviti kandidata su:

1. Imenovanje počasnim građaninom Općine Dobrinj
Počasnim građaninom Općine Dobrinj može se imenovati fizička osoba koja nema prebivalište na području općine Dobrinj, a istakla se naročitim zaslugama za općinu Dobrinj.

2. Nagrada Općine Dobrinj za životno djelo
Nagrada Općine Dobrinj za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike Hrvatske radi odavanja priznanja za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog i životnog vijeka i koje u određenoj oblasti ili u svekolikom radu u društvenom životu predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu općine Dobrinj.

3. Nagrada Općine Dobrinj
Nagrada Općine Dobrinj je godišnje javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za dostignuća i doprinos od značaja u domeni gospodarskog i društvenog života općine Dobrinj kao i za ostala posebno vrijedna društvena dostignuća ostvarena tijekom posljednje godine koja prethodi godini u kojoj se nagrada dodjeljuje.

4. Zahvalnica Općine Dobrinj
Zahvalnica Općine Dobrinj je javno priznanje fizičkoj osobi, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za postignuti jednokratni uspjeh, doprinos promidžbi općine Dobrinj, zbog date donacije, za uspješnu suradnju i druge osobite zasluge

Prijedloge je moguće podnijeti Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Dobrinj do 1. srpnja 2024 godine. Svi detalji dostupni su OVDJE, a dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 604-161 i 848-344 ili putem e-maila: opcina@dobrinj.hr ili tea@dobrinj.hr.

error: Content is protected !!