Objavljen oglas: Traži se otočni koordinator za Krk i okolne otočiće

Za navedeno radno mjesto traži se osoba koja posjeduje visoku stručnu spremu iz područja društvenih, tehničkih ili biotehničkih znanosti, ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u traženoj struci, posjeduje aktivno znanje engleskog ili talijanskog ili njemačkog jezika te znanje rada na računalu.

Javna ustanova „Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije“ objavila je natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata i otočni koordinator. Sve detalje moguće je saznati na slijedećem linku: https://prigoda.hr/2020/10/27/natjecaj-za-viseg-strucnog-suradnika-za-pripremu-i-provedbu-eu-projekata-i-otocni-koordinator-m-z/

Radi se o dinamičnom radnom mjestu koje od radnika očekuje obavljanje stručnih poslova koji se odnose na pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz fondova EU i/ili drugih izvora te izradu i provedbu strateških i planskih dokumenata u postupku vrednovanja politike regionalnog razvoja, prvenstveno od interesa za razvoj otoka Krka i povremeno naseljenih i nenaseljenih otoka i otočića koji administrativno pripadaju Gradu Novi Vinodolski. Uz navedeno, radnik će obavljati poslove organiziranja, pokretanja  i koordiniranja planova i projekata važnih za održivi razvoj otoka, sudjelovati u izradi županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata, surađivati s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem otoka, sudjelovati u radu Otočnog vijeća te obavljati druge poslove prema potrebi.

Za navedeno radno mjesto traži se osoba koja posjeduje visoku stručnu spremu iz područja društvenih, tehničkih ili biotehničkih znanosti, ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u traženoj struci, posjeduje aktivno znanje engleskog ili talijanskog ili njemačkog jezika te znanje rada na računalu.

Svi zainteresirani mogu podnijeti vlastoručno potpisanu prijavu na navedeni natječaj uz dostavljanje dokaza o ispunjenju gore navedenih kriterija (životopis, presliku diplome, presliku osobne iskaznice, elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca), te dokaze ili vlastoručno potpisanu izjavu o znanju stranog(ih) jezika te rada na računalu).

Prijave se mogu podnijeti do zaključno 04. studenog 2020. godine, a iste je moguće podnijeti poštanskim putem ili predati neposredno na adresi sjedišta Ustanove: Ciottina 17/b, Rijeka.

 

error: Content is protected !!