Objavljen javni poziv za sufinanciranje obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice

Općina Omišalj sufinancira obnovu fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice u vrijednosti do 50% opravdanih troškova ulaganja, najviše do iznosa od 40.000,00 kn.

Raspisan je javni poziv za sufinanciranje obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice za 2021. godinu. Pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti fizičke osobe koje su vlasnici ili suvlasnici objekta koji se nalazi u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice, a ujedno i državljani RH bez nepodmirenih dugovanja prema Općini.

Obnova fasada postojećih zgrada obuhvaća sufinanciranje radova i ugradnju sustava toplinske izolacije zidova i fasadnih stijena, uključujući završni sloj prema vanjskom negrijanom prostoru na zgradama koje nemaju ugrađenu toplinsku izolaciju i na zgradama koje imaju ugrađenu toplinsku izolaciju koja je oštećena ili dotrajala.

Pod opravdane troškove radova u postupku obnove fasada smatrati će se oni koji su navedeni u ponudi odabranog izvoditelja koju će u postupku obrade zahtjeva ocijeniti ovlašteni službenik Upravnog odjela kao opravdanu ili neopravdanu.

Općina Omišalj sufinancira obnovu fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice u vrijednosti do 50% opravdanih troškova ulaganja koji se odnose na nabavu materijala i opreme te troškove izvođenja radova obnove, najviše do iznosa od 40.000,00 kn. Također, za opravdane troškove prihvatit će se kumulativni trošak radova na uređenju fasade do 400 kn/m², odnosno Općina Omišalj će sufinancirati iznos do 200 kn/m² (50% od pune cijene).

Cjelovit tekst javnog poziva i potrebnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

error: Content is protected !!