NZZJZ PGŽ na Korzu obilježio Svjetski dan zdravlja

Promicali su se i zdravi stilovi života te prezentirali sportovi i klubovi Primorsko-goranske županije, a održalo se i skupno vježbanje na Korzu.

Rijeka – Danas su Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka na Korzu obilježili Svjetski dan zdravlja javnozdravstvenom akcijom „Travanjska inventura zdravlja“.

U sklopu javnozdravstvene akcije građani su mogli besplatno obaviti mini sistematski pregled, dobiti zdravstvenu edukciju i savjete te se pobliže upoznati sa zdravim stilovima života.

U sklopu mini sistematskog pregleda građanima se mjerila razina šećera u krvi, visina krvnog tlaka, te izračunavao rizik od kardiovaskularnih bolesti, a upravo je ovim akcijama stavljen naglasak na preventivu kao ključan faktor u očuvanju zdravlja.

„Osim niza dijagnostičkih pregleda koje danas građani mogu obaviti i saznati zaista puno o svojem zdravlju, građani će moći besplatno dobiti i različite edukativne materijale koji mogu poslužiti za daljnje zdravstvene smjernice. Mi iz NZZJZ PGŽ ovom javnozdravstvenom akcijom želimo poručiti da je preventiva ključna u očuvanju zdravlja“ – poručila je zamjenica ravnatelja NZZJZ PGŽ prim. Nataša Dragaš-Zubalj.

U sklopu zdravstvenih edukacija i savjeta održala se „Bolnica za medvjediće“ – radionica otvorenog tipa za djecu, demonstracija oživljavanja, radionica osnovnog održavanja života, kviz o zdravlju i kolo sreće s nagradama, kviz o mentalnom zdravlju, prezentacija samopregleda dojki na modelu torza, a dijelili su se i letci, edukativni materijali, nutricionistički i liječnički savjeti, savjeti o pravilnom načinu održavanju bazenskih voda te prezentirao rad Udruga.

Promicali su se i zdravi stilovi života te prezentirali sportovi i klubovi Primorsko-goranske županije, a održalo se i skupno vježbanje na Korzu.

Organizatori programa su Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske, Primorsko-goranska županija – „Zdrava županija“, Grad Rijeka – „Rijeka-zdravi grad“, a partneri programa su Medicinski fakultet Rijeka, KBC Rijeka, Dom zdravlja PGŽ-a, FOSS MedRI, CroMSIC Rijeka, Studentski zbor Medicinskog fakulteta u Rijeka, Zajednica sportova PGŽ-a, Gradsko društvo CK Rijeka, Liga protiv raka PGŽ, Udruga žena operiranih od raka dojke – Nada, Udruga žena oboljelih od endometrioze – Ja sam 1 od 10, Matica umirovljenika Rijeka i Udruga Srce za nju.

error: Content is protected !!