Nastavljaju se radovi na rekonstrukciji luke Porat

Cilj ovog zahvata, podijeljenog u 2 uporabne cjeline, je povećanje standarda u luci te bolja zaštićenost akvatorija luke od vjetrova i valova, a luka će sveukupno brojiti 103 veza

Nakon što je u travnju 2022. godine završena 1. uporabna cjelina, I. Faze „Rekonstrukcije luke Porat“, vrijeme je za nastavak projekta s 2. uporabnom cjelinom, doznaje se iz Županijske lučke uprave Krk.

Ugovor o javnoj nabavi radova sklopljen je 20. rujna 2022., a uvođenje izvođača službeno je odrađeno 28. rujna 2022. te se od tog dana računa 5.-mjesečni rok za izvođenje radova koje izvodi tvrtka G.A.M.I.K. d.o.o.,Podstrana. Stručni nadzor povjeren je Goranu Brnčiću, dipl.ing.građ. dok je tvrtka TIM d.o.o. iz Rijeke zadužena za koordinaciju zaštite na radu.

Odlukom Ministra Olega Butkovića od 9. ožujka 2022. odobrena su sredstava za nastavak rekonstrukcije luke Porat u vrijednosti 4.100.000 kuna, a odnose se na izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet (lojp) županijskog i lokalnog značaja te modernizaciju, obnovu i izgradnju ribarske infrastrukture u 2022. godini.

Odobrena sredstva odnose se na 1. Fazu – 2. uporabnu cjelinu, ukupna ugovorena vrijednost radova i usluga iznosi 4.613.000 kn, a uz odobrena sredstva Ministarstva, u sufinanciranju sudjeluju Općina Malinska-Dubašnica i ŽLU Krk koja je i nositelj projekta. Svi navedeni iznosi su s uključenim PDV-om.

Cilj ovog zahvata, podijeljenog u 2 uporabne cjeline, je povećanje standarda u luci te bolja zaštićenost akvatorija luke od vjetrova i valova, a luka će sveukupno brojiti 103 veza.

Druga uporabna cjelina nastavlja se na već izvedene radove i obuhvaća rekonstrukciju obrambenog valobranog kamenometa i izvedbu armiranobetonskog valobranog zida s vanjske strane primarnog lukobrana, kameno opločenje šetnice i asfaltiranje kolnika primarnog lukobrana.

1. Uporabna cjelina, I. Faze rekonstrukcije u luci Porat završena je u travnju 2022., a odnosila se na rekonstrukciju postojećeg primarnog lukobrana s novim obalnim zidom dužine 77 metara, s unutarnje strane lukobrana. Radovima su obuhvaćeni i izvođenje glavnog energetskog voda, za potrebe opskrbe brodica vodom i strujom, kao i cjevovod hidrantske mreže za protupožarnu zaštitu. Na glavi lukobrana postavljeno je novo lučko svijetlo. Ovaj je zahvat, vrijedan 4.800.000 kuna, sufinanciralo nadležno Ministarstvo u iznosu od 3.300.000 kuna, dok su preostali iznos podijelile ŽLU Krk (1.000.000 kn) i Općina Malinska-Dubašnica (500.000 kn).

error: Content is protected !!