Na području Omišaljskog zaljeva uspješno provedena vježba “EKO-MORE 2023”

Simulirana je nesreća uslijed udara broda tankera u utvrdicu veza naftnog terminala i probijanja teretnog tanka pri čemu je u more iscurila sirova nafta

U organizaciji Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja na području Omišaljskog zaljeva i obale u Omišlju održana je vježba “EKO-MORE 2023”.

Simulirana je nesreća uslijed udara broda tankera u utvrdicu veza naftnog terminala i probijanja teretnog tanka pri čemu je u more iscurila sirova nafta, a u aktivnosti na sanaciji onečišćenja prvenstveno su se koristila plovila čistači ECO 2000.

Riječ je o redovnoj vježbi kojoj je cilj provjera ŽOC-a u planiranju i izvođenju aktivnosti na sanaciji onečišćenja, provjera spremnosti i uporaba opreme za čišćenje specijaliziranim plovilima te spremnosti uspostavljanja veza i obavješćivanja.

Uz ŽOC, u vježbi su, uz ostale, sudjelovali i Lučka kapetanija Rijeka, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, PU Primorsko -goranska, Područni ured civilne zaštite Rijeka/Županijski centar 112, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru (MRCC), Dezinsekcija d.o.o. Rijeka i Vatrogasna postrojba JANAF –a, Terminal Omišalj.

error: Content is protected !!