LNG Hrvatska: Naručili smo neovisno mjerenje, LNG nije prebučan

“Izvještajem o mjerenju buke okoliša utvrđeno je da je razina buke koju uzrokuje trajni izvor buke (FSRU brod) na Terminalu za UPP, sukladna postavljenim akustičkim zahtjevima pri  redovnom režimu rada, za dnevne i noćne uvjete”

LNG Hrvatska nije prebučan – zaključak je to mjerenja buke naručenog od strane LNG-ja, nakon niza pritužbi Omišljana, ali i Malinskara, pa čak i mještana Dramlja i Crikvenice gdje se “grmljavina” LNG-ja također povremeno čuje.

O provedenom mjerenju i zaključku LNG Hrvatska je izdala priopćenje koje prenosimo bez izmjena:

“Obavještavamo zainteresiranu javnost da je Društvo LNG Hrvatska d.o.o. s ciljem utvrđivanja imisionih razina buke u okolišu tijekom redovnog rada Terminala za UPP, angažiralo ovlaštenu neovisnu stručnu organizacija za mjerenje buke čiji je ispitni laboratorij akreditiran od strane Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017. Mjerenje buke je provedeno uz postojeće stambene objekte u mjestu Omišalj te uz granicu čestice Terminala za UPP. Ispitivanja su provedena mjerenjem razine buke na gore navedenim mjestima u dnevnim i noćnim uvjetima, uz paralelno praćenje meteoroloških parametara, meteorološkom stanicom.

Izvještajem o mjerenju buke okoliša utvrđeno je da je razina buke koju uzrokuje trajni izvor buke (FSRU brod) na Terminalu za UPP, sukladna postavljenim akustičkim zahtjevima pri  redovnom režimu rada, za dnevne i noćne uvjete, te da niti na jednom mjernom mjestu ne prekoračuje dopuštene razine propisane Studijom utjecaja na okoliš kao i  Rješenjem o prihvatljivosti utjecaja zahvata na okoliš.

Pored navedene ovlaštene stručne organizacije, Društvo LNG Hrvatska d.o.o. svakodnevno provodi dodatna mjerenja razine buke sa svrhom nadzora razine emitirane buke kako bi se osiguralo da buka ni u jednom trenutku ne prijeđe maksimalne dopuštene vrijednosti predviđene Studijom o utjecaju na okoliš prihvatnog terminala za UPP.”

Posljednjih dana buka iz LNG-ja doista je smanjena, za razliku od kraja prosinca i početka siječnja, kada neprekidno brujanje, pa čak i podrhtavanje Omišljanima nije dalo spavati.

Što smo 1. siječnja snimili u Omišlju, možete provjeriti u prilogu.

error: Content is protected !!