Ljeto, more, sunce: Sudjelujte u četvrtom izdanju međunarodnog fotografskog salona

Foto klub Krk, sve zainteresirane fotografe s područja grada i otoka Krka (a naravno i šire) obavještava o trenutno otvorenom natječaju za sudjelovanje na četvrtom po redu međunarodnom fotografskom salonu pod geslom Ljeto, more, sunce (Summer, sea, sun), koji će, između 20. i 27. listopada ove godine, biti predstavljen u puntarskoj Galeriji Toš.

Natječaj, na koji se može aplicirati sve do 20. rujna, provodi se u skladu s pravilima FIAP-a (Fédération Internationale de l’Art Photographique ili Međunarodnog saveza fotografske umjetnosti), PSA-a (Photographic Society of America ili Američkog fotografskog društva), MoL-a (Photo Association Master of Light ili Fotografskog udruženja Master of Light) i IAAP-a (International Association of Art Photographers ili Međunarodnog udruženja umjetničkih fotografa), a predložene teme uz onu slobodnu na koju se odgovara monokromnom (Open Monochrome) i/ili fotografijom u boji (Open Colour), su sljedeće: foto-putopis (Photo travel), dijete (Child), portret (Portrait) i priroda (Nature).

Svi sudionici natječaja moraju biti nositelji autorskog prava fotografskog materijala koji je predmet aplikacije, s time da na samim fotografijama ne smije biti ispisan nikakav identifikacijski znak autora. Svaki autor može se natjecati s najviše četiri rada u svakoj od šest prethodno izdvojenih kategorija. Fotografije se zaprimaju isključivo u digitalnom obliku, i to u .jpeg formatu sljedećih karakteristika: 1.920 x 1.200 pix, 300 dpi, do najviše 3,0 MB.

S ciljem predstavljanja na izložbi radovi se mogu prijaviti na tri načina: njihovim izravnim učitavanjem putem aplikacije dostupne na internetskoj stranici summerseasun.fotoklubkrk.hr, zatim slanjem fotografija i obvezno popunjene prijavnice mailom na summerseasunexhibition@gmail.com, odnosno slanjem potrebne dokumentacije priložene na CD-u ili DVD-u poštom na adresu: Marijana Kirasić-Nekić, Zagrebačka 20, 51500 Krk, Croatia. Prijavljeni radovi koji nemaju uredno odrađenu prijavu neće se razmatrati.

O radovima koji će biti dijelom fotografskog salona, kao i o čitavom nizu nagrada i priznanja (njih čak 116) , odlučivat će stručno povjerenstvo u čijem su sastavu: Normante Ribokaite, Litva (MoL) u svojstvu predsjednice te članovi Tomasz Okoniewski, Poljska (EFIAP, MoL) i Hengki Lee, Indonezija (MoL). Predsjedavanje salonom povjereno je krčkoj fotografkinji, ujedno i predsjednici Foto kluba Krk Marijani Kirasić-Nekić.

Sve ostale informacije dostupne su na internetskoj stranici summerseasun.fotoklubkrk.hr, na kojoj, pored ostalog, možete pratiti status pristiglih prijava, i gdje će po isteku natječajnog roka biti objavljeni i rezultati natječaja.

Svi autori koji se odluče natjecati dužni su (u)platiti trošak kotizacije u iznosu od 25,00 EUR, putem usluga što ih pružaju PayPal ili Western Union, a koristeći aplikaciju dostupnu na internetskoj stranici summerseasun.fotoklubkrk.hr (Paying).

error: Content is protected !!