Krk zakoračio u budućnost: Potpisan ugovor o građenju važne širokopojasne mreže na otoku

Projektom se osiguravaju preduvjeti za daljnji društveni i gospodarski razvoj otoka Krka, odnosno punu uključenost otoka Krka u sve tijekove suvremenog globaliziranog digitalnog svijeta

U Velikoj vijećnici Grada Krka danas je potpisan ugovor o projektiranju i građenju širokopojasne mreže na otoku Krku, odnosno u NGA bijelim područjima otoka Krka.

Projektom izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u tzv. NGA bijelim područjima svih 7 jedinica lokalne samouprave na otoku Krku: Gradu Krku i Općinama Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik. NGA bijela područja obuhvaćaju dijelove otoka Krka u kojima nije dostupan pristup internetu s brzinama od najmanje 30 Mbit/s ili pristup internetu s brzinama od najmanje 30 Mbit/s neće biti dostupan prije kraja 2023. godine. NGA bijela područja obuhvaćaju oko 41% korisnika na otoku Krku, pa i gotovo čitava naselja, poput primjerice Dobrinja. Uglavnom se radi o korisnicima koji nisu u blizini postojećih centrala i kojima time nisu dostupne brzine pristupa internetu veće od 30 Mbit/s.

Cilj projekta je da se do kraja 2023. svjetlovodna mreža položi do ukupno 12.223 korisnika u NGA bijelim područjima na otoku. Time se privodi kraju opsežan projekt koji je prilično vizionarski još 2009. godine inicirao Grad Krk, a koji je potom u dva navrata mijenjan sve dok nije “narastao” na područje cijelog otoka Krka. Put od početne ideje do finalne faze okupljenima je uoči potpisivanja ugovora prepričao Čedomir Miler, nekadašnji dogradonačelnik Grada Krka, koji je od samog početka aktivno radio na ovom projektu, u kojem su i jedinice svih otočnih lokalnih samouprava pokazale zavidan stupanj suradnje za dobrobit svojih stanovnika.

Vrijednost projekta iznosi 79.460.650,68 kn, a iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u financijskom razdoblju 2014. – 2020. iznosi 57.619.737,71 kn. Razliku između dodijeljenog iznosa bespovratnih sredstava i vrijednosti projekta zajednički će osigurati sve jedinice lokalne samouprave na otoku Krku.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt Grad Krk je 27. 8. 2020. godine sklopio s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Grad Krk nositelj je provedbe Projekta i korisnik bespovratnih sredstava. Na temelju sklopljenog Sporazuma između svih jedinica lokalne samouprave na otoku Krku i trgovačkog društva „Ponikve eko otok Krk d.o.o.“, u provedbi Projekta, osim Grada Krka, kao partneri sudjeluju i sve ostale otočke jedinice lokalne samouprave (Općine Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik) te „Ponikve eko otok Krk d.o.o.“.

Ugovor o projektiranju i građenju širokopojasne mreže sklapljen je po provedenom postupku javne nabave s odabranim ponuditeljem Zajednicom ponuditelja Elektron d.o.o. Zemunik, Kabelnet d.o.o. Biskupija i Kabelnet d.o.o. Novi Sad. Vrijednost Ugovora je 55.599.900,00 kn bez PDV-a, odnosno 69.499.875,00 kn s PDV-om. Zajednica ponuditelja Elektron / Kabelnet potpisivanjem Ugovora preuzela je obvezu isporuke usluge projektiranja mreže i izvođenja svih radova na mreži, kao i obvezu isporuke sve prateće opreme i materijala, sve u skladu s odredbom „ključ u ruke“. Rok za ispunjenje obveza iz Ugovora je 31. 10. 2023. godine.

Sklopljeni Ugovor u financijskom i operativnom pogledu ključni je dio cijelog Projekta izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku. Izvršenjem Ugovora omogućit će se postizanje glavnog cilja Projekta, a to je osiguranje dostupnosti suvremene svjetlovodne mreže za krajnje korisnike u NGA bijelim područjima otoka Krka.

Kod izgradnje mreže u Projektu koristit će se postojeća javna komunikacijska infrastruktura koju je izgradila i kojom upravlja „Ponikve eko otok Krk d.o.o.“, uključujući i infrastrukturu koja je izgrađena kroz zadnji projekt izgradnje sustava odvodnje na otoku Krku.

Nakon završetka projekta, izgrađena svjetlovodna mreža postat će vlasništvo trgovačkog društva „Ponikve eko otok Krk d.o.o.“ (PEOK), koje će ujedno i upravljati izgrađenom svjetlovodnom mrežom. Drugim riječima, svjetlovodna mreža izgrađena projektom bit će u javnom vlasništvu svih jedinica lokalne samouprave na otoku, odnosno građana otoka Krka. PEOK će s operatorima na tržištu sklopiti ugovore o pristupu svjetlovodnoj mreži, na način da će operatori na tržištu moći pristupiti svakom krajnjem korisniku spojenom na mrežu i ponuditi mu usluge (npr. pristup internetu, TV usluge, telefonske usluge i dr.). PEOK neće pružati maloprodajne usluge krajnjim korisnicima.

Radi se o tzv. veleprodajnom modelu pružanja usluge, u kojem je PEOK pružatelj veleprodajnih usluga pristupa svjetlovodnoj mreži i najma svjetlovodnih niti do krajnjih korisnika za sve operatore na tržištu pod jednakim uvjetima. Krajnji korisnici će birati operatora s kojim će sklopiti ugovor za željene usluge. Neovisno o odnosu PEOK-a i operatora na tržištu, krajnji korisnici će, kao i dosada, sklapati pretplatnički ugovor i plaćati usluge samo odabranom operatoru koji će im pružati maloprodajne usluge. No, za razliku od sadašnjeg stanja, maloprodajne usluge bit će kvalitetnije, a krajnji će korisnici imati veću mogućnost odabira operatora.

Nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacija ili NGA mreža naziv je za suvremenu komunikacijsku mrežu izgrađenu od svjetlovodnih niti i kabela. Svjetlovodna mreža je vrsta NGA mreže u kojoj su svjetlovodne niti i kabeli položeni do krajnjih korisnika. Svjetlovodna mreža omogućava brzi pristup internetu za sve krajnje korisnike spojene na mrežu, s brzinama od nekoliko stotina megabita po sekundi (Mbit/s) pa do nekoliko gigabita po sekundi (Gbit/s) i više.

Svjetlovodna mreža predstavlja osnovni infrastrukturni preduvjet za povećanje intenziteta i kvalitete korištenja suvremenih usluga i aplikacija temeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (ICT) kod svih kategorija krajnjih korisnika (kućanstava, poslovnih korisnika i javnih korisnika). Projektom se osiguravaju preduvjeti za daljnji društveni i gospodarski razvoj otoka Krka, odnosno punu uključenost otoka Krka u sve tijekove suvremenog globaliziranog digitalnog svijeta.

error: Content is protected !!