Krk: Objavljena anketa o zainteresiranosti za kupnju stana prema Programu POS-a

Ako građani iskažu interes, Grad Krk u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama – APN, planira provesti Program POS-a

Kako bi ispitao zainteresiranost građana za kupnju stana u zoni mješovite, pretežito stambene namjene u naselju Kornić, a prema Programu društveno poticane stanogradnje – POS, Grad Krk je objavio Anketni upitnik o stambenim potrebama i kupnji stana u višestambenoj zgradi. Upitnik se može pronaći na stranicama Grada, OVDJE.

Ispunjeni i potpisani anketni upitnik dostavlja se na adresu Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk, osobno u pisarnicu Grada Krka ili na e-mail: natalija.rakic@grad-krk.hr. Anketni upitnici zaprimaju se do 05. travnja 2024. godine.

Ako građani iskažu interes, Grad Krk u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama – APN, planira provesti Program POS-a.

error: Content is protected !!