Kreće sanacija županijskih cesta vrijedna 1,4 milijuna eura, radovi i na Krku

Župan je najavio i da će Primorsko-goranska županija i ove godine, u istom iznosu od oko 110.000 eura, ulagati u nadstandard hitne medicinske pomoći

Županijska uprava za ceste PGŽ kreće u projekte sanacija cesta u vrijednosti od gotovo 1,4 milijuna eura, izvijestio je župan Zlatko Komadina na redovitom susretu s novinarima.

Kako je naveo, ravnatelju Županijske uprave za ceste PGŽ dana je suglasnost za sklapanje više ugovora za sanacije dijela ceste i izvođenje radova izvanrednog održavanja kolnika na županijskim i lokalnim cestama na lokalitetima Sužan-Soline, Cres, Zoretići-Kukuljani, Gornji Turki i Vrbnik. Radovi su sastavni dio Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023. godinu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste.

Govoreći o izvještaju o radu turističkih ambulanti Doma zdravlja PGŽ i pojačanih službi hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu, naveo je kako je u prethodnoj godini devet turističkih ambulanti na području naše županije bilo na raspolaganju pacijentima-turistima, a smještene su na otocima i priobalju. Zabilježeno je oko 7.700 posjeta pacijenata, a polovicu troška te usluge vrijedne gotovo 240.000 eura financirali su sami pacijenti.

Što se hitne medicinske pomoći tiče, u prošloj je sezoni operativno bilo 20 T1 timova s liječnikom i 15 T2 timova bez liječnika koji su odradili oko 10.000 intervencija. Župan je najavio da će Primorsko-goranska županija i ove godine, u istom iznosu od oko 110.000 eura, ulagati u ovaj nadstandard. Budući da ovu uslugu zajednički financiraju gradovi i općine, lokalne turističke zajednice, Ministarstvo zdravstva RH i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, župan Komadina je istaknuo kako očekuje da će sustav ponovno dobro funkcionirati, što je važno zbog sigurnosti turista i pozitivnog iskustva destinacije.

Župan je izvijestio i o dovršetku dvaju projekata financiranih iz EU izvora, Adri.SmArtFish i Arca Adriatica. „U okviru projekta Adri.SmArtFish, uz ostalo, postavljen je umjetni greben namijenjen mriještenju riba u blizini Cresa, kao i četiri ribarske kućice-hladnjače duž priobalja. Rezultati Arce Adriatice, kao nastavka uspješnih i nagrađivanih projekata Mala barka 1 i 2, uključuju revitalizaciju osam starih brodica, nadopunu baze pomorske baštine kojom upravlja Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka te uređenje Interpretacijskog centra DUBoak u Malinskoj. Rezultati ovih projekata se vide diljem županije, a projekti su doprinijeli očuvanju pomorske baštine“, zaključio je Komadina.

Pročelnica UO za socijalnu politiku i mlade izvijestila je o financijskom poslovanju ustanova socijalne skrbi kojih je osnivač PGŽ te naglasila kako je prethodna godina bila izuzetno izazovna. Unatoč tome, domovi su poslovali pozitivno, konsolidirano gledajući, s prenesenim viškovima iz 2021. godine. „Centar za rehabilitaciju Fortica je s prenesenim manjkom završila u gubitku koji je saniran u pregovorima s resornim ministarstvom i nešto višom cijenom po korisniku“, kazala je Marač.

Osvrnula se i na Međunarodnu konferenciju E-Qalin koja je prethodnog tjedna u organizaciji Primorsko-goranske županije i Zaklade „Zajednički put“ održana na Velom Lošinju, a čiji je cilj bio prezentirati suvremene koncepte i metode rada u području skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom te razmjena primjera dobre prakse unutar E-Qalin partnerske mreže. Na konferenciji je sudjelovalo više od 60 sudionika, a iskorištena je i kao prilika za dogovor o prijavi čak tri Interreg projekta koji će se baviti izvaninstitucionalnom obiteljskom skrbi, jačanju stručnih kapaciteta i mentalnog zdravlja zaposlenih u sustavu socijalne skrbi te socijalnim inovacijama. Pročelnica Marač je najavila i da su stečeni preduvjeti za otvaranje Centra za inovacije u socijalnoj skrbi, a u dogovoru s Gradom Rijekom će se pronaći adekvatan prostor.

Pročelnik Ureda županije Goran Petrc je izvijestio o rasporedu sredstava za pokroviteljstva, financiranje manifestacije i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju. Ukupno je dodijeljeno 110.000 eura za 167 prijavitelja i 196 prijavljenih manifestacija.

error: Content is protected !!