Krčki val u novom broju donosi…

U novom broju Krčki val donosi:

Davor Gjenero – Umjerena politika unutar ustavnog luka – blagodat za lokalne zajednice

Igor Gržetić – Najveći rast broja stanovnika zabilježen u Krku, Zadru…

Milovan Kirničić – U Malinskoj se gradi Interpretacijski centar maritimne baštine

Marina Punat grupa pobijedila krizu i pršti od planova za budućnost

Vanda Radetić Tomić – Međunarodni konzorcij gradit će krčke pročišćivače otpadnih voda

Novouređena riva u Malinskoj

Milovan Kirinčić – Prekrasan mural na ulazu va Grad Dobrinj

Serđo Samblić – Ulaganja u školu Punat se nastavljaju

Renata Klepac – Vrtić sudjelovao na međunarodnoj konferenciji

Milovan Kirinčić – Obilježavanje 10 godina portala otok-krk.org

Nedo Pinezić – Marketinško udruživanje iznajmljivača

Srcem za Punat je primjer dobrog susjeda u krizi

Ana Kominka – Lijepe priče treba dijeliti, da bi se mogle udvostručiti

Anton Bozanić – Bolno sjećanje na ardite na Krku prije sto godina

Rado Žic Mikulin – Punat prije I. svitskoga rata!

Jive Žic Jurina, Kosiz, kumandant bojišnice kol Kanajta 1920 lita.

Milovan Kirinčić – 102. godišnjica završetka I. svjetskog rata

Poklon kalendar

Ivan Gaudencio Hrabrić – Kućni broj 427

Tomislav Beronić – Crveno za krv, bijelo za čast

poezija – Marica Stašić Milić, Marija Bonifačić, Silvana Jelušić, Marino Turčić, Biserka Radivoj Schneider

Marija Gračaković – Š k o r š v a  –  drvo ko šapiće

Anđelo Žic Pokrivić – Ljeto i jesen 2020. na Košljunu

Marija Bonifačić – Dar za Vukovar

Emil – Milo Seršić – EMILOVA KRONIKA  [7]

Borut Mohar – Villa brat i sestra, kućni broj 286

Josip Seršić Ivìca  – MUSEOLUM MARITIMUM KRK (22)

Stjepan Janeković  – Bluna

Berislav Horvatić – Črnikin ded

Marija Randić Ojovica – Žavornjak-kokotić-petešić va Baški

Alen Čančarević – PD Obzova u eko akciji čišćenja krčkih plaža

Ivan Gaudencio Hrabrić – Obilježavanje Svete Lucije u “Hrvatskom planinaru”

 

Na Krčki val moguće je pretplatiti se po cijeni od 220 kuna za 12 brojeva.

error: Content is protected !!