Kratki film Lucije Frgačić postavljen na međunarodnoj izložbi u Rimu

“Cilj mi je na jednostavan i direktan način kroz video animaciju, podignuti svijest o ovom ekološkom problemu te, meni osobno, vrlo važnoj temi — kako bi pojedinci s vremenom promijenili svoj odnos prema moru i očuvanju morskog života”, kaže Lucija Frgačić

Video uradak Puntarke Lucije Frgačić, “Morsko dno i underwater (2021)” postavljen je na međunarodnoj izložbi u Rimu – 5. Roma International art fair, u galeriji Medina. Organizator izložbe je ITSLIQUID group, a trajanje izložbe je od 13.12. do 30.12.2022.

Tema projekta je pesimistična budućnost prikazana kroz izumiranje riba i morskih organizama zbog zagađenja mora, uzrokovanog od strane ljudi. U ovoj se kratkoj animaciji ribe doslovno “guše u smeću” i nestaju.

Kako pojašnjava autorica, nažalost, polucija je s vremenom postala dio evolucije, te se organizmi koji ne izumru — adaptiraju. Polucija mora, koju čovjek uzrokuje svojim nemarom ili neosvještenosti, ne smije biti dio evolucije jer se smanjuje bioraznolikost ekosustava i brojne morske vrste nestaju. Osnovna poruka ovog projekta je da polucija NIJE dio evolucije.

“Cilj mi je na jednostavan i direktan način kroz video animaciju, podignuti svijest o ovom ekološkom problemu te, meni osobno, vrlo važnoj temi — kako bi pojedinci s vremenom promijenili svoj odnos prema moru i očuvanju morskog života”, kaže Lucija Frgačić.

Sponzor i donator Lucijinog sudjelovanja na izložbi u Rimu je Marina Punat, koja je osigurala potrebna sredstva.

Inače, film je prikazan i na festivalu suvremenih umjetničkih praksi “Treća koza” u Puli u prosincu 2021. godine.

error: Content is protected !!