Iz pera Petra Kopanice: Oganj svetoga Petra za Petrovu va Puntu

Piše: Petar Kopanica

Stari je bil običaj da se je na blagdan sv. Petra palil oganj u Puntu, na više mjesta. Kumpanije (dičina) spravljali bi bambarušinu na kup va kućice. Kumpanije su se takmičile čiji će oganj za Petrovu biti veći i jedna drugoj pokušavali ukrasti bambarušinu. Nije ju lako bilo čuvati cijelu noć, a sutradan poći u školu. Ponekada su to bile male krađe, a ponekad su znale prerasti gotovo u “rat”…

U subotu 29. lipnja 2024. blagdan je svetoga Petra i Pavla, sveca koji se štuje i slavi na otoku Krku. U mjestu Brzac, crkva se nalazi u sredini mjesta; u mjestu Gabonjin, crkva sv. Petra nalazi na uzvisini iznad mjesta; u mjestu Garica uz samu cestu koja se odvaja prema kaštelu Gradec, a drugi dio prema Vrbničkom polju.

Sveti Petar sigurno se je slavio i u Kampeljama, jer se u blizini mjesta na vrhu predivnog dolca nalaze ostaci kapele s apsidom.

Mjesto Punat također slavi i štuje sv. Petra. U neposrednoj blizini hotela Kanajt, nalaze se ostaci crkve, kapele posvećene sv. Petru. Kapela je pronađena krajem prošlog stoljeća, a godine 2001. započeta su arheološka ispitivanja. Vrlo značajan i vrijedan arheološki lokalitet, od antike do danas.

Već više od dvadeset godina na sam blagdan sv. Petra i Pavla ovdje se održava sveta misa. Ove godine sveta misa je u 20,00. Poslije mise podjela kruškica Petrovića i druženje u masliniku uz hotel Kanajt.

Oganj za Petrovu va Puntu. Stari je bil običaj da se je na blagdan sv. Petra palil oganj u Puntu, točnije na više mjesta. Kumpanije (dičina) spravljali bi bambarušinu (plemenitu pavitinu) na kup va kućice. Bambarušinu bi uzimali od vlasnika koza, koji su ih hranili ovom biljkama, a ostao bi tvrdi dio. Kako je u to vrijeme bilo puno koza, bilo je i bambarušine. Kumpanije su se takmičile čiji će oganj za Petrovu biti veći.

Sada tu nastaje problem. Kumpanije su jedna drugoj pokušali ukrasti bambarušinu. Nije ju lako bilo čuvati cijelu noć, a sutradan poći u školu. Ponekada su te male krađe. Znale prerasti gotovo u “rat”. Uz sva nastojanja kumpanija zi pazarine, količina, pekrižja, najveći oganj je vavek bil na Veloj placi.

U večernjim satima kumpanije bi oganj zapalile na Pazarini, Veloj placi, Kolušinu i Pekrižju. Ognju su se najviše veseleli dičina. Takmičila bi se ki će preskočit veći oganj. Lako je bilo skočiti kroz oganj, ali važno je bilo da se ne nagazi na žeravicu. Skakalo se je bos.

Na kraju bi dičina (mularija) va žeravici pekli mladi krumpir. Najbolji je bil mladi krumpir od suseda. Placa se je betonirana i susedi su branili da se više pali oganj. Na Placi je bila i špina. Uz nju vavik dva šiljak puna bode, nedaj bož da se ča dogodi.

Sused Miko je zapamit zadnj oganj na Veloj placi. Sused Miko puntijal se je i branili da se zapali oganj. Brzo se je ohladili jer je ćepal oba siglja vode po glavi. Va selu je bilo sve manje koz, a samim stin i bambarušine.

Običaj se je nastavio va Kanajtu, a onda se zbog sigurnosti i tamo oganj puhnul.

Vjerujem da će ovoge subote opet bit oganj za Petrovu. Ni važno koliko će bit veli, važno je da se sačuva običaj.

Uzrečica je u narodu; “Sveti Petar je na kamiku (suncu) jaje pekal.” U pravilu za Petrovu bude jako toplo.

Sigurno je da je bilo još običaji za blagdan sv.Petra na otoku Krku. Zapišite ih. Sačuvajmo ih od zaborava.

error: Content is protected !!