Eko razvoj marina i pomorskih puteva: EU projekt DEEP-SEA u Malinskoj

Projekt DEEP-SEA fokusiran je na implementaciju ekoloških rješenja te za cilj ima razviti električnu mobilnost u kombinaciji s proizvodnjom obnovljivih izvora energije u korist održive eksploatacije plovila bez emisija CO2, buke i vibracije.
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci već dugi niz godina podržava projekte usmjerene na „zelenu“ ekonomiju i ekološki prihvatljiv razvoj, a upravo je projekt DEEP-SEA (Development of Energy Efficiency Plan and Services for the mobility for the Adriatic MARINAs) jedan od takvih. Projekt okuplja 11 partnera iz Italije i Hrvatske, a na razni Primorsko goranske županije uključuje Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci te Općinu Malinska – Dubašnica i Ponikve eko otok Krk. Ukupni budžet iznosi 2.511.567,50 €, a sufinanciran je iz programa Interreg V-A Italija Hrvatska 2014.– 2020.
Projektom će se integrirati luke s obje obale Jadrana kroz međugraničnu i upravljačku suradnju nadležnih privatnih i javnih tijela te ojačati njihove kompetencije. Budući da PFRI ima dugogodišnje iskustvo u konceptualnom projektiranju i u razvoju luka i marina, ovim će partnerstvom dodatno ojačati institucionalnu bazu znanja i relevantnost istraživanja.
Projekt DEEP-SEA fokusiran je na implementaciju ekoloških rješenja te za cilj ima razviti električnu mobilnost u kombinaciji s proizvodnjom obnovljivih izvora energije u korist održive eksploatacije plovila bez emisija CO2, buke i vibracije. Električna energija proizvodit će se na kopnu i odmah će biti spremna za upotrebu. DEEP-SEA je usmjeren na stvaranje brojnih pogodnosti za korisnike usluga marina, ali i za lokalnu zajednicu – kao što su bolje praćenje turističkih tokova i mobilnosti, evaluacija zadovoljstva korisnika marina te implementacija održivog načina poslovanja. Bolja kvaliteta usluga te podizanje standarda kvalitete infrastrukture u marinama kroz proizvodnju energije iz obnovljivih i održivih izvora, zasigurno će učiniti Krk još atraktivnijom destinacijom za mnoge nautičare, ali i za sve one koji uviđaju značaj obnovljivih izvora energije.
Projekt će razviti nove energetski učinkovite usluge te će instalirati opremu za električnu i zajedničku mobilnost, naravno uz sve ostale usluge mobilnosti koje su trenutno dostupne u nautičkim marinama duž Jadrana. Nautičke marine su jedinstveno mjesto razmjene multimodalnog sustava transporta i mobilnosti pa je upravo u njima potrebno aktiviranje inovativnih vrsta usluga održive mobilnosti. U sklopu projekta testirat će se ove smjernice kroz uvođenje novih usluga temeljenih na inovativnim tehnologijama (e-skuteri, e-bicikle i e-brodice) i primijeniti ponuđena rješenja u sklopu razvoja lokaliziranih izvora energije – mikromreže (microgrids).
Projekt okuplja nautičke i brodograđevne poduzetnike, voditelje marina, hotelske menadžere i druge gospodarstvenike fokusirane na nove mogućnosti za daljnja ulaganja. Obnovljivi izvori energije važan su čimbenik u održavanju i kreiranju atraktivnosti turističke lokacije, obzirom na to da su one s većim udjelom obnovljivih izvora energije čišće pa samim time i privlačnije turistima. Korištenje obnovljivih izvora energije dovodi i do afirmacije pojedinih lokalnih zajednica i povećanja društvene kohezije i stabilnosti – što je isto tako jedan od ciljeva DEEP-SEA projekta.
Trajanje projekta DEEP-SEA predviđeno je za razdoblje od 01.01.2019. – 21.06.2021. te isti okuplja sljedeće partnere: Aries Special Agency Venezia Giulia Chamber of Commerce (Italija) – vodeći partner, University Of Trieste – Department Of Engineering And Architecture (Italija), Province of Foggia (Italija), Chamber Of Commerce Of Foggia (Italija), Pomorski Fakultet Sveučilišta U Rijeci, Općina Malinska – Dubašnica, Sveučilište u Splitu – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Javna Ustanova Rera S.D. za Koordinaciju i Razvoj Splitsko – Dalmatinske Županije, H. L. Dvorac d.o.o, te Ponikve Eko otok Krk.
Izvor: Općina Malinska
error: Content is protected !!