Utvrđen prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu

Uzmu li se u obzir prihodi i primici ostvareni u iznosu od 84.959.570,20 kn, preneseni višak prihoda iz 2020. u iznosu od 5.537.303,15 kn te rashodi i izdaci realizirani u iznosu od 81.994.596,32 kn, konsolidirani višak prihoda u 2021. godini iznosi 8.502.277,03 kn

Razmatrajući predmete Odsjeka za proračun i financije, na 39. sastanak Kolegija Gradskog vijeća Grada Krka ovoga je tjedna utvrđen prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu, a koji će u dogledno vrijeme biti dostavljen i gradskim vijećnicima.

Naime, u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine prihodi i primitci ostvareni su u iznosu od 84.959.570,20 kn, što je 94,5 posto od planiranog godišnjeg konsolidiranog Proračuna, a kojim su obuhvaćeni i financijski rezultati proračunskih korisnika, odnosno 117,96 posto od ostvarenja iz 2020. godine.

Prihodi poslovanja tako su realizirani u iznosu od 81.308.717,79 kn, što čini 95 posto plana, a u odnosu na 2020. godinu tijekom koje je uprihodovano 67.274.134,81 kn, prošle ih je godine ostvareno 21 posto više. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.531.720,42 kn, što je 90 posto plana, te za 396 posto više od ostvarenja koje je u iznosu od 711.537,64 kn realizirano 2020. godine. Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 119.131,99 kn, i kao takvi manji su za 97 posto u odnosu na rezultat iz 2020. kada je ostvareno 4.034.726,47 kn.

Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 81.994.596,32 kn, što je 86 posto od planiranih rashoda i izdataka, odnosno 22 posto više nego li 2020. godine kada je realizirano 67.374.872,87 kn. Rashodi za zaposlene tako su ostvareni u iznosu od 26.947.445,60 kn, što je 98 posto plana, materijalni rashodi u iznosu od 21.758.177,74 kn – 82 posto plana, financijski rashodi u iznosu od 391.131,89 kn – 80,0 posto plana, pomoći u iznosu od 1.451.977,50 kn – 90 posto plana, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 1.616.922,19 kn – 87,0 posto plana te ostali rashodi u iznosu od 5.747.518,71 kn – 86 posto plana. Također, rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 19.489.337,45 kn, što čini 77 posto plana, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 4.592.085,24 kn, što je 83 posto plana.

Konačno, uzmu li se u obzir prihodi i primici ostvareni u iznosu od 84.959.570,20 kn, preneseni višak prihoda iz 2020. u iznosu od 5.537.303,15 kn te rashodi i izdaci realizirani u iznosu od 81.994.596,32 kn, konsolidirani višak prihoda u 2021. godini (iliti ukupan konsolidirani rezultat poslovanja) iznosi 8.502.277,03 kn.

Uz Godišnji izvještaj, usvojen je i prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu, kojom se u ovoj godini raspoređuje prošlogodišnji (konsolidirani) višak prihoda u iznosu od 8.502.277,03 kn, koji će se uvrstiti u Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2022. godinu, sukladno odluci koju će donijeti Gradsko vijeće.

Izvor: Grad Krk
error: Content is protected !!