TZ Grada Krka podržala nacionalnu akciju Hrvatska prirodno tvoja – Croatia naturally yours

Ovom akcijom nastoji se doprinijeti smanjenju ugljikova otiska koji nastaje turističkom aktivnošću i promovirati Hrvatsku, otok i grad Krk kao održive i poželjne turističke destinacije

Turistička zajednica Grada Krka je u sklopu nacionalnog Projekta poticanja održivog razvoja turizma “Hrvatska prirodno tvoja” – “Croatia naturally yours”, koji se provodi u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom i Ministarstvom turizma i sporta, organizirala nabavu i sadnju 6 sadnica čempresa (lat. Cupressus sempervirens L.) i 4 sadnice malolisne lipe (lat. Tilia cordata Mill.).

Stabla lipe su zasađena na dječjem igralištu na Portapisani, atraktivnoj lokaciji s pogledom na gradske zidine i povijesnu jezgru grada Krka, dok su čempresi posađeni uz šetnicu u centru grada, koja povezuje ulicu Stjepana Radića i Vinogradsku ulicu.

Sadnja je izvršena u suradnji s tvrtkom Vecla d.o.o., koja je osnovana 1998. godine od strane Gradskog poglavarstva grada Krka, a vodi brigu o gradskim zelenim površinama, čime daje značajan doprinos novom oblikovanju postojećih zelenih površina te iniciranju, kreiranju i uređenju novih zelenih površina na području grada Krka. Pri odabiru sadnica stabala vodilo se računa o autohtonim vrstama koje su podobne za ovo područje, a odabrane su u skladu s popisom Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Svako posađeno stablo označeno je oznakom održivog turizma “Hrvatska prirodno tvoja” – “Croatia naturally yours”.

Razvijena je i aplikacija za praćenje sadnje, Europske agencije za okoliš, pod nazivom MapMy Tree, u koju se unose podaci o posađenim stablima i putem koje se prati njihov razvoj, u svrhu objedinjavanja podataka sadnje stabala na globalnoj razini.

Akcija “Hrvatska prirodno tvoja” provodi se u skladu sa Strategijom razvoja održivog turizma do 2030. godine, kao i s ciljevima novog Strateškog marketinškog i operativnog plana hrvatskog turizma. Vrijednost projekta iznosi gotovo 160.000€, koji će biti raspoređeni na ukupno 116 turističkih zajednica.

Ovom akcijom nastoji se doprinijeti smanjenju ugljikova otiska koji nastaje turističkom aktivnošću i promovirati Hrvatsku, otok i grad Krk kao održive i poželjne turističke destinacije.

error: Content is protected !!