Tag "Valunski zaljev"

Na području Valunskog zaljeva postavljen umjetni riblji greben

10 months ago

Pratit će se  koji organizmi i koje vrste ribe će nastanjivati greben te koji organizmi će se skupljati na dnu grebena gdje je veća dubina,

error: Content is protected !!