Tag "Punat web"

Službena stranica Općine Punat od sada je digitalno pristupačna i osobama s invaliditetom

2 years ago

Službene mrežne stranice Općine Punat od sada su digitalno prilagođene osobama s invaliditetom i/ili smanjenim sposobnostima. Digitalna pristupačnost je uključiva praksa koja osigurava da i osobe s

error: Content is protected !!