Sva lica mora: Raspisan 12. natječaj za nove suvenire grada Krka

Ove godine naglasak se, pod geslom Sva lica mora, stavlja na prihvaćanje kreativnih izazova inspiriranih temama i simbolikom vezanom uz more

Turistička zajednica Grada Krka raspisala je 12. natječaj za prijavu rješenja suvenira koji će, ako zadovolje propozicije natječaja, a potom i kriterije Stručnog povjerenstva, biti označeni markicom Dar iz Krka. Autori/proizvođači odabranih suvenira dobit će Potvrdu o njihovoj originalnosti.

Suvenir bi trebao predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili kulturalnog nasljeđa grada i otoka Krka, odnosno prezentirati njegovu materijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu. Prijavljeni suveniri mogu biti umjetnine i umjetnički predmeti, umjetničko-obrtnički i gastro proizvodi, odjevni i uporabni predmeti te grafički materijali i multimedija [fotografije i video materijali]. Ako se radi o umjetninama, umjetničkim predmetima i umjetničko-obrtničkim proizvodima važno je da rješenja budu kvalitetne izrade sačinjena od ekološki prihvatljivih, odnosno za otočno podneblje karakterističnih materijala.

Svaki autor/proizvođač može prijaviti najviše tri rješenja suvenira, a neki od kriterija za vrednovanje suvenira su sljedeći: autentičnost, inovativnost, maštovitost, kvaliteta izrade, originalna prezentacija – ambalaža, visoki estetski standardi, poštivanje ekoloških načela, ekonomičnost i praktičnost iz perspektive izrade i proizvodnje te cjelovitost u postignutoj prepoznatljivosti grada i otoka Krka.

Ovogodišnji natječaj uz prethodno istaknute kriterije prednost će dati suvenirima koji na različite načine interpretiraju kulturne, kulturološke i turističke vrijednosti otoka, a posebice grada Krka, uzimajući u obzir njihovo povijesno nasljeđe, bogatstvo arhitektonske, kiparske, slikarske i arheološke baštine te posebnost i vrijednost njihovih prirodnih ambijenata i resursa.

Vodeći se potonje istaknutim kategorijama, tj. percepcijom grada i otoka Krka kao turističke destinacije čiji najznačajniji turistički adut predstavlja more, naglasak se, pod geslom Sva lica mora, stavlja na prihvaćanje kreativnih izazova inspiriranih temama i simbolikom vezanom uz more.

More je oduvijek značilo život, zato su se i mnoge drevne civilizacije razvijale upravo uz more, uživajući sve njegove blagodati, i stvarajući pritom kulture specifičnih karakteristika. One su svoje utočište pronalazile diljem Mediterana, pa tako i Jadrana, o čemu svjedoči i urbana povijest grada Krka koja seže još u bakreno doba [3.500 – 2.000 godine prije Krista]. Upravo pomorstvo koje se na otoku od davnina razvijalo tom je području priskrbljivalo kozmopolitski karakter, jer imajući na dohvat ruke more značilo je [i još uvijek znači] biti povezan s čitavim svijetom. Otočna pomorska povijest tako bilježi brojne, povijesno relevantne događaje, a možda najistaknutiji ogleda se u sudjelovanju krčke galije trireme Cristo Ressussitato [Uskrsli Krist], pod vodstvom kapetana Ljudevita Čikute, u jednoj od najslavnijih pomorskih bitaka u europskoj povijesti, bitki kod Lepanta, 07. listopada 1571. godine. Pomorsku tradiciju ne možemo smatrati cjelovitom bez ribarstva koje je stoljećima bilo temelj ekonomije, i bez kojeg je na nekoć izoliranom otoku život bio gotovo nezamisliv. A koliko su odjeci te tradicije prisutni i danas svjedoči dodjeljivanje statusa nematerijalnog kulturnog dobra umijeću gradnje i plovidbe tradicijskim barkama Kvarnera te upisivanje spomenute skupine vještina u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Osim što je za to zaslužan sveprisutan program revitalizacije tradicijske brodogradnje, u ovome kontekstu poželjno je istaknuti i Krčka jedra – regatu tradicijskih drvenih plovila koja svake godine posjetiteljima Krka podari edukaciju o vrijednostima različitih segmenata pomorske baštine, s naglaskom na dosad u Krku revitalizirana tradicijska plovila: pasaru, guca i bragoc. Poduhvati drevnih moreplovca i ribara zabilježeni su i u Krčkim legendama [Vêyskim povêdama], danas gotovo zaboravljenim sagama kasnoantičkog i srednjovjekovnog porijekla, među kojima je posebno zanimljiva Legenda o pomorskim Matanima i gradu Korintiji koja opisuje naseljavanje otoka. Tradicija, predaje i legende vezane uz more nisu bilježene samo riječima već i slikom, a najzorniji primjer pruža jedan od najreprezentativnijih krčkih motiva – antički mozaik čijim središtem dominira mitološko biće Triton, ljudskog tijela i ribljeg repa. Riječ je morskom božanstvu, sinu Posejdona i Nereide, okruženom figurama morske faune i ribama. Njihovo utočište – more – simbol je dinamike života; to je mjesto rođenja i preobrazbi, a još su ga stari Grci smatrali prapočelom sviju stvari ili praelementom, dok je plava najmanje materijalna boja koju u prirodi najčešće tvore nanizane praznine zraka, voda i kristala. Prema tome, plava boja upućuje na predodžbu o vječnosti, dubini, beskrajnom prostranstvu i samodovoljnosti.

Povezujući ga s Mjesecom, more je, u svojoj nepredvidljivosti, izvor tajni i svega skrivenog. No, to je tek neznatan set inspirativnih tema, a na stvaranje i kreativno izražavanje može potaknuti iščitavanje literature, igra morskim oblutcima, udisaj slanog zraka ili pak posjet Interpretacijskom centru pomorske baštine otoka Krka koji, uz iznimnu građu i mnoge slikovite artefakte, donosi povijesni pregled pomorstva otoka od kasnoantičkog razdoblja pa sve do danas.

S obzirom na cjelovitost prijavljenih rješenja, Stručno povjerenstvo donijet će Odluku o odabiru suvenira koji će steći pravo nošenja markice Dar iz Krka. Svi odabrani suveniri bit će predstavljeni putem posebno dizajnirane internetske platforme, a svi odabrani suveniri bit će predstavljeni i na tradicionalnoj, retrospektivnoj izložbi MI.23 koja se najesen priređuje u krčkoj Galeriji Decumanus.

Prijedloge rješenja suvenira s ispunjenom prijavnicom potrebno je najkasnije do 20. ožujka 2023. godine, zaključno do 14.00 sati, neovisno o načinu isporuke [osobno ili poštom], dostaviti na sljedeću adresu: Turistička zajednica Grada Krka, Vela Placa 1/1, 51500 Krk, s naznakom: za 12. natječaj za prijavu rješenja suvenira.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti telefonom na: +385 [0]51 221 414 [Turistička zajednica Grada Krka] ili +385 [0]91 533 0966 [Igor Gržetić].

Natječaj je otvoren od 18. siječnja, zaključno do 20. ožujka 2023. godine, a svi detalji natječaja dostupni su na mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Krka i Grada Krka.

error: Content is protected !!