Projekt Poboljšanja vodokomunalne infrastrukture aglomeracija Cres, Martinšćica, Mali i Veli Lošinj

Projekt vrijednosti 387 milijuna kuna koji je sufinanciran sredstvima Europske unije značajan je za osiguranje održivog razvoja i budućnosti područja Cresa i Lošinja.

Održan je prvi službeni posjet gradilištu na lokaciji Osor-Nerezine na kojem se izvodi dio radova u sklopu projekta Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj.

Prvo otvoreno gradilište dionica je duga 2,5 kilometra i uključuje građevinske zahvate uz glavnu prometnicu od Osora prema Malom Lošinju. Projekt vrijednosti 387 milijuna kuna koji je sufinanciran sredstvima Europske unije značajan je za osiguranje održivog razvoja i budućnosti područja Cresa i Lošinja.

Na predstavljanju ove prve dionice radova sudjelovali su predstavnik nositelja projekta, Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o., direktor Neven Kruljac, voditelj projekta Mario Franković, mag.ing.građ., rukovoditelj razvoja i investicija, voditelj R.J. kanalizacija i pomoćnik tehničkog direktora, Vodooopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. te predstavnici jedinica lokalne samouprave čije područje je obuhvaćeno projektom: Ana Kučić, gradonačelnica Malog Lošinja, zamjenik gradonačelnice Anto Nedić te Marin Gregorović, zamjenik gradonačelnika Grada Cresa.

Nositelj projekta Vodooopskrba i odvodnja Cres Lošinj, kao i gradovi Cres i Mali Lošinj, istaknuli su značaj koji projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture ima, ne samo za unapređenje komunalnog sustava i bolje komunalne usluge za stanovnike, već i za očuvanje prirodnog bogatstva ovog područja koje je osnova turističkog razvoja.

Na trenutnoj dionici osim komunalnih radova radi se i na proširenju ceste čime će se otvoriti prostor za šetnice i biciklističke staze.

Svi prisutni sudionici tiskovne konferencije zamolili su ovom prilikom stanovnike dvaju otoka za strpljenje zbog tekućih i nadolazećih radova, uz naglasak da su oni nužni za podizanje kvalitete života u zajednici.

Projekt se provodi sa svrhom poboljšanja vodoopskrbe odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, a u cilju zaštite vodnih resursa Republike Hrvatske te zaštite okoliša. Provedbom projekta poboljšat će se postojeći sustav odvodnje i vodoopskrbe na području aglomeracija CRES, MARTINŠĆICA, NEREZINE, MALI I VELI LOŠINJ, kroz uspostavu funkcionalnog sustava odvodnje, učinkovitog pročišćavanja otpadnih voda, smanjenje gubitaka na vodoopskrbnom sustavu te povećanja broja stanovnika priključenih na sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Sufinancira se sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020., sredstvima iz Kohezijskog fonda udjelom od 68%, a ukupne je vrijednosti 387 milijuna kuna bez PDV-a.

error: Content is protected !!