PGŽ sufinancira troškove stanovanja liječnika na otocima i u gorju

U Zavodu za hitnu medicinu PGŽ potrebe se odnose na stanovanje liječnika hitne medicine na otocima Krk, Mali Lošinj, Rab i Cres te na području Gorskog kotara u Delnicama, Čabru i Vrbovskom za što je namijenjen iznos od 5.250,00 eura

rimorsko-goranska županija osigurala je u proračunu iznos od 8.000,00 eura za sufinanciranje troškova stanovanja zdravstvenog kadra Doma zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu PGŽ u ispostavama na području Gorskog kotara i otoka. Jedna je to od mjera za osiguranje dostupnosti zdravstvene zaštite na cijelom području županije.

Domu zdravlja PGŽ dodjeljuje se iznos od 2.750,00 eura za sufinanciranje smještaja na otoku Rabu za 2 liječnika – inženjera radiologije i liječnika obiteljske medicine. U Zavodu za hitnu medicinu PGŽ potrebe se odnose na stanovanje liječnika hitne medicine na otocima Krk, Mali Lošinj, Rab i Cres te na području Gorskog kotara u Delnicama, Čabru i Vrbovskom za što je namijenjen iznos od 5.250,00 eura.

Nedostatak zdravstvenog kadra općenito predstavlja jedan od najvećih izazova zdravstvenog sustava s kojim se suočavaju gotove sve zdravstvene ustanove u Hrvatskoj. Kako bi se ublažile negativne posljedice, Primorsko-goranska županija ovakvim mjerama pokušava olakšati troškove stanovanja medicinskom kadru u manjim sredinama, a stanovništvu osigurati kvalitetnu zdravstvenu skrb.

error: Content is protected !!