Početkom listopada objava Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka

Sukladno odredbama novog Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, od ove se godine Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi izdvaja iz Javnog poziva za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Krka

U Malenoj gradskoj vijećnici, 26. rujna 2022. godine, održan je 51. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos te Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom izlaganja o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, predstavljen je i usvojen prijedlog Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka. Naime, sukladno odredbama novog Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, od ove se godine Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi izdvaja iz Javnog poziva za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Krka, što znači da njegova objava, na internetskim stranicama Grada Krka, slijedi već 03. listopada, s time da će se prijave zaprimati zaključno do 03. studenog u 15.00 sati.

Objava Javnog poziva za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Krka, po preostalim (prioritetnim) područjima – sport i rekreacija, tehnička kultura, socijalno-humanitarni rad, poljoprivreda i građanske inicijative – kao i prethodnih godina, može se, po usvajanju Proračuna Grada Krka za 2023. godinu, očekivati tijekom mjeseca prosinca. Sredstva osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su potpori programima i projektima te aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Grad Krk.

Na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka moći će aplicirati udruge, umjetnici i druge fizičke osobe u područjima: kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenom i folklornom), glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti, vizualnih umjetnosti, poticanja književnog stvaralaštva, valorizacije povijesnog, kulturno-umjetničkog i folklornog nasljeđa te redovne djelatnosti udruga u kulturi. Međutim, za područje redovne djelatnosti udruga u kulturi bit će u mogućnosti aplicirati samo oni prijavitelji koji su dostavili minimalno jednu zasebnu prijavu po preostalim područjima tj. konkretan prijedlog programa ili projekta.

U procesu vrednovanja prijavljenih programa i projekata, pozornost će se posvećivati ispunjavanju prioriteta i ciljeva kulturnog razvitka, odnosno njihovoj kvaliteti i stručnoj utemeljenosti, uključenosti lokalne zajednice, ekonomičnosti i kontinuitetu u djelovanju predlagatelja. Predložene programe i projekte ocjenjivat će Stručno povjerenstvo, a za svaki prijavljeni program ili projekt prijavitelj će biti u obvezi podnijeti zasebnu prijavu sa svom propisanom dokumentacijom (obrascem prijave, obrascem proračuna, izjavom o nepostojanju dvostrukog financiranja te potvrdom Porezne uprave o stanju duga).

error: Content is protected !!