Općina Punat: Natječaj za dodjelu stipendije za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2020./2021.

Općina Punat raspisala je Natječaj za dodjelu stipendije za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2020./2021. godinu.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte preporučenom pošiljkom s naznakom: „Natječaj za dodjelu stipendija za poslijediplomski studij – NE OTVARATI“ na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat.

Krajnji rok za dostavu prijava je 6. srpnja 2020. godine do 15:00 sati neovisno o načinu dostave. Prijave koje pristignu 6. srpnja 2020. godine nakon 15:00 sati, bez obzira na način dostave, smatraju se zakašnjelima.

Tekst natječaja i obrazac prijave možete naći ovdje.

error: Content is protected !!