Omišalj: Javna rasprava o planu u slučaju nesreće s opasnim tvarima LNG-a

Područje, odnosno područja vanjskog plana predstavljaju krajnje zone ugroze za sve scenarije koji prelaze granice područja postrojenja

15. veljače 2022. godine u Društvenom domu u Omišlju, Pušća 121, s početkom u 10.00 sati održat će se javna rasprava vezana uz dokument Vanjski plan civilne zaštite u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja terminala za ukapljeni prirodni plin operatera LNG Hrvatska.

  • Vanjskim planom se utvrđuju:
    vrste opasnosti i moguće posljedice velike nesreće u području postrojenja za ljude, materijalna dobra i okoliš izvan područja postrojenja
  •  preventivni postupci i mjere koje treba poduzeti kako bi se umanjile posljedice velike nesreće izvan područja postrojenja
  • kratkoročni žurni postupci i mjere za uklanjanje neposrednih posljedica za ljude, materijalna dobra i okoliš koji se trebaju poduzeti odmah te postupci i mjere koje se nakon žurnih trebaju provesti u periodu do potpune sanacije posljedica velike nesreće izvan područja postrojenja
  • sudionici, snage i materijalno – tehnička sredstva za provedbu mjera civilne zaštite nadležnosti i odgovornost za provedbu te način usuglašavanja s interventnim mjerama koje se provode na temelju propisa na drugim područjima, osim na području civilne zaštite
  •  obavješćivanje i način prenošenja informacija javnosti i zainteresiranoj javnosti (stanovništvu, službama, vlastima)

Područje, odnosno područja vanjskog plana predstavljaju krajnje zone ugroze za sve scenarije koji prelaze granice područja postrojenja:
– Najgori mogući slučaj: krajnji doseg od 651,1 metara (najgori mogući scenarij Proboj cjevovoda razvodnika UPP-a te nastajanje požara lokve i eksplozivne vatre oslobođenih para UPP-a (kritični segment br.1. – ½ LFL – zona smrtnosti)
– Najčešći scenarij: krajnji doseg od 278,9 metara (potpuno puknuće cijevi razvodnika PP na kopnenom dijelu pristana i nastajanje požara mlaza i eksplozivne vatre formiranog oblaka plina (kritični segment br. 17)
– Alternativni scenarij: krajnji doseg od 465,3 metara (potpuno puknuće ulaznog cjevovoda usisnog bubnja, sustava za uplinjavanje i nastajanje požara lokve i eksplozivne vatre oslobođenih para UPP-a (kritični segment br. 3)
– Alternativni scenarij: krajnji doseg od 242,6 metara (potpuno puknuće ulaznog cjevovoda UPP-a i nastajanje požara lokve i eksplozivne vatre oslobođenih para UPP-a (kritični segment br. 5)
– Alternativni scenarij: krajnji doseg od 372,7 metara (potpuno puknuće cjevovoda otpreme prirodnog plina do istakačkih ruku i nastajanje mlaznog požara i eksplozivne vatre oslobođenog oblaka PP (kritični segment br. 6)
– Alternativni scenarij: krajnji doseg od 663,7 metara (potpuno puknuće fleksibilne kriogene cijevi prilikom prekrcaja UPP-a s ili na brod za prijevoz UPP-a (kritični segment br. 9).
– Alternativni scenarij: krajnji doseg od 278,9 metara (potpuno puknuće cijevi istakačke ruke i nastajanje mlaznog požara i eksplozivne vatre oblaka plina (kritični segmenti br. 12 i 14).

Prijedlog Vanjskog plana dan je na uvid javnosti i na internet stranicama Primorsko-goranske županije, a tijekom perioda od 11. listopada do 13. studenog 2021.zainteresirana javnost mogla je dostaviti mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Vanjskog plana. Tijekom te javne rasprave nije bilo primjedbi javnosti.

 

error: Content is protected !!