Objavljen natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat

Za odgoj i obrazovanje Općina Punat godišnje izdvaja oko 3.300.000 kn, što je 12,5% ukupnog godišnjeg proračuna naše Općine”, rekao je načelnik Daniel Strčić

Općina Punat raspisala je Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2022./2023. Pravo prijave na natječaj imaju učenici srednjih škola i redoviti studenti koji ispunjavaju jedan od uvjeta: ostvareni školski/akademski uspjeh, imovinski/socijalni status ili ostvaren školski/akademski uspjeh za deficitarna zanimanja utvrđena Odlukom o deficitarnim zanimanjima na području Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

“Provodimo mjere kojima se nastoji ublažiti teret financiranja osnovnih uvjeta za odgoj i obrazovanje predškolaca, učenika i studenata. Neke od osnovnih mjera su sufinanciranje boravka djece u jaslicama i vrtiću, stipendiramo učenike i studente, isplaćujemo jednokratnu novčana pomoć učenicima srednjih škola za nabavu udžbenika, nabavljamo radne bilježnice i dopunska nastavna sredstva obveznih predmeta za osnovnoškolce, financiramo plaću učiteljice u produženom boravku, sufinanciramo plaću stručnog suradnika – psihologa kao i naknadu za voditeljicu Područne škole. Za odgoj i obrazovanje Općina Punat godišnje izdvaja oko 3.300.000 kn, što je 12,5% ukupnog godišnjeg proračuna naše Općine”, rekao je načelnik Daniel Strčić.

Stipendija za učenike iznosi 400,00 kn mjesečno, za studente 600,00 kn mjesečno, a za studente koji se nalaze u 10% najuspješnijih studenata na pojedinoj studijskoj godini iznosi 800,00 kn mjesečno.

Na natječaj se ne mogu prijaviti studenti koji upisuju ponovo istu godinu studija, bez obzira je li riječ o istom ili drugom visokom učilištu te studenti koji imaju upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj godini za koju je raspisan natječaj.

Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte preporučenom pošiljkom s naznakom:„Natječaj za dodjelu stipendija – NE OTVARATI“, na adresu Općine Punat.

Krajnji rok za dostavu prijava je 24. listopada 2022. godine do 15:00 sati neovisno o načinu dostave. Prijave koje pristignu 24. listopada 2022. godine nakon 15,00 sati bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima. Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati, a dostavljena dokumentacija vratit će se podnositelju prijave.

Cjelovit tekst natječaja i pripadajući obrasci za prijavu nalaze se OVDJE, a za sva dodatna pitanja ili nejasnoće možete se obratiti službenici Lani Orlić Brozić putem e-maila: lana.orlic@punat.hr ili na broj telefona: 051/855-600.

error: Content is protected !!