NZZJZ PGŽ – PCR test po cijeni od 490,00 kn za nalaz unutar 24 sata

Opcijom hitnog testiranja NZZJZ PGŽ omogućio je građanima dobivanje nalaza u najkraćem mogućem vremenskom roku od nekoliko sati. Svi nalazi imaju i interpretaciju na engleskom jeziku te se po potrebi ispisuje i vrijeme uzrokovanja i izdavanja nalaza.

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ svakodnevno obavlja veliki broj testiranja te je PCR testiranje na SARS-CoV-2 u riječkom Zavodu moguće obaviti po cijeni od 490,00 kn, nalaz je najčešće gotov unutar 24 sata, a najkasnije unutar 48 sati. Po potrebi hitnoće i prema prethodnom dogovoru, odnosno kada se to posebno zahtjeva, nalaz se može izdati i ranije.

Iako rijetki, u praksi se hitni zahtjevi najčešće zaprimaju od strane pomoraca te u slučajevima hitnog putovanja u inozemstvo, a opcijom hitnog testiranja NZZJZ PGŽ omogućio je građanima dobivanje nalaza u najkraćem mogućem vremenskom roku od nekoliko sati.

NZZJZ PGŽ koristi iznimno kvalitetne PCR testove. U riječkom Zavodu isključivo se odrađuju  molekularne pretrage (RT-PCR test) za otkrivanje 3 ciljne genske sekvence SARS-CoV-2 iz uzorka brisa nazofarinksa. Vrijednosti svih triju ciljnih sekvenci izdaje se na nalazu, pri čemu u slučaju pozitivnog rezultata, za svaku se detektiranu gensku sekvencu SARS-CoV-2 ispisuje i dobivena CT vrijednost koja predstavlja broj ciklusa potreban da fluorescentni signal prijeđe definiranu graničnu vrijednost. Svi nalazi imaju i interpretaciju na engleskom jeziku te se po potrebi ispisuje i vrijeme uzrokovanja i izdavanja nalaza.

error: Content is protected !!