Marina Punat Grupa raspisala 30 tisuća eura vrijedan novi natječaj za financiranje projekata

Marina Punat Grupa će i ove godine omogućiti žiteljima Općine Punat glasovanje za projekt koji, po njihovom mišljenju, treba dobiti predviđenu financijsku potporu

Marina Punat Grupa i ove godine raspisuje natječaj za dodjelu potpora u 2023. godini za financiranje programa i projekata s područja Općine Punat.

“Pozivamo udruge i organizacije s područja Općine Punat da od 1. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023. godine prijave svoje projekte na natječaj za financijsku podršku Marina Punat Grupe. Bit će odabrani najbolji projekti koji svojim sadržajem podižu kvalitetu života i rada naših mještana te su od interesa za opće dobro”, najavljuju iz Marina Punat Grupe na svojim službenim stranicama.

Udruge i organizacije mogu prijaviti projekt za sljedeća područja: sadržaji za dobrobit djece i mladih, sadržaji za mještane treće dobi, odgojno – obrazovni projekti za sve generacije, sportsko – rekreacijski projekti za sve generacije, očuvanje okoliša i zaštita mora, očuvanje autohtonog turizma i ponude, kulturno umjetnički projekti te razvoj poljoprivrede (mediteranske kulture).

Na natječaj se mogu prijaviti i udruge te organizacije koje nisu prijavljene u Puntu, ali se projekti odnose na Općinu Punat, primjerice škola, dječji vrtić, vjerske organizacije i slično. Svaka udruga može prijaviti najviše tri projekta.

Kao i prošle godine, za ocjenjivanje dostavljenih prijava nadležno je tročlano Povjerenstvo koje imenuje uprava Marina Punat Grupe. Nakon provjere pristiglih projekata, Povjerenstvo će odabrane projekte objaviti na internetskim stranicama Grupe te omogućiti žiteljima Općine Punat glasovanje za projekt koji, po njihovom mišljenju, treba dobiti predviđenu financijsku potporu.

Ukupno planirana vrijednost potpore koja se dodjeljuje iznosi 30.000 eura, odnosno 226.035 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji je moguće prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000 eura, odnosno 15.069 kuna, a najveći je 30.000 eura, odnosno 226.035 kuna, neovisno o broju prijavljenih projekata.

Uvjeti natječaja, upute te potrebni obrasci dostupni su OVDJE.

Bitno je napomenuti da pravo na podnošenje prijave imaju udruge i organizacije s područja Općine Punat koje u 2022. godini nisu ostvarile financijsku potporu Grupe.

Podsjetimo, na prošli natječaj pristiglo je čak 27 sjajnih projekata, zbog čega je u konačnici Marina Punat Grupa odlučila umjesto planirana tri, nagraditi čak četiri projekta i povećati ukupni planirani iznos sa 200 tisuća na čak 235 tisuća kuna.

Tom prilikom pobjedu su odnijele Mažoretkinje otoka Krka s najvećim brojem glasova, zatim Karate klub Krk Croatia, udruga Srcem za Punat i OŠ Punat.

error: Content is protected !!