Krk: Dvije besplatne radionice u sklopu projekta Otoci

U sklopu edukativnog projekta Otoci usmjerenog ka djeci i mladima, udruge Filmaktiv, Delta (iz Rijeke) i Kreativni Krk (iz Krka) donose dvije besplatne radionice koje će se, u Velikoj gradskoj vijećnici – Kinu Krk, odvijati tijekom dva vikenda

Prvog vikenda, 23. i 24. rujna 2023. godine, tema je aktivno građanstvo, a edukacija, koja će se odvijati od 10.00 – 14.00 sati, osim mladima, namijenjena je i osobama koje s njima rade. Drugog vikenda, između 29. rujna i 01. listopada, u vremenu od 10.00 – 14.00 sati, provest će se radionica izrade videa namijenjena mladima koji žele naučiti više o videu i filmu, tj. filmsku teoriju te osnove montaže i tehnike snimanja, dok će rezultat edukacije biti kreiranje kratkog videa i njegova distribucija.

Svi zainteresirani za sudjelovanje na ovim radionicama mogu se prijaviti mailom na: kreativnikrk@gmail.com, valentina@filmaktiv.org ili filmaktiv@filmaktiv.org, s time da pritom moraju dostaviti svoje ime i prezime, dob te naznačiti radionicu koju žele pohađati.

Raspored radionica:

Subota, 23. rujna, od 10.00 – 14.00

Kino Krk

Radionica za osobe koje rade s mladima

Edukacija za neformalni obrazovni rad s manjim grupama mladih. Radionicom su obuhvaćene teme poput psihologije mladih, rada s mladima na lokalnoj razini, načela rada s mladima ili oblika i metoda rada s mladima s naglaskom na aktivizam i sudjelovanje u razvoju zajednice.

Nedjelja, 24. rujna, od 10.00 – 14.00

Kino Krk

Radionica za mlade

Edukacija za mlade s ciljem da ih se osnaži za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina, i to kroz videoaktivizam, a sve u namjeri osvještavanja konkretnih problema u lokalnoj zajednici. Ovom radionicom obuhvaćene su teme vezane uz aktivno sudjelovanje mladih u društvu – što znači biti aktivni građanin na otoku, koje su mogućnosti sudjelovanja u lokalnoj zajednici te kako uspostaviti dijalog s donositeljima odluka.

Petak, subota i nedjelja, 29. i 30. rujna te 01. listopada, od 10.00 – 14.00

Kino Krk

Radionica izrade videa za mlade

Edukacija namijenjena populaciji mladih s ciljem da im približi video te ih potakne na njegovo aktivno korištenje prilikom kreativnog izražavanja te promišljanja svijeta i okoline u kojoj žive i odrastaju. Namjera radionice je potaknuti na društvenu promjenu kroz kreiranje dokumentarnog, angažiranog i/ili eksperimentalnog videa. Usmjeravanje fokusa na video proizlazi iz karakteristika tog većini dostupnog medija koji je otvoren i pogodan za brzu distribuciju različitim kanalima. Stoga, izražavajući se videom mladi otočani mogu progovoriti o prilikama u kojima žive te iskazati svoja zapažanja na jednostavan, dinamičan i prijemčiv način. Tijekom ove edukacije polaznici će: upoznati osnove filmskog jezika kroz digitalni video, usvojiti osnovna znanja o specifičnostima dokumentarnog, angažiranog i eksperimentalnog videa, biti potaknuti na promišljanje i artikulaciju šireg društvenog konteksta te realizirati i distribuirati kratki video uradak.

error: Content is protected !!