Jazz Na Vesla ove subote u Malinskoj

Time će se na najbolji mogući način spojiti tradicija i kultura u jednoj prekrasnoj kulisi ljetne malinskarske večeri.

Ove subote, uz pomoć udruge Termen, u Malinskoj će se održati prvi Jazz Na Vesla.

Tako će malinskarskom rivom od 20:00 do 22 sata prolaziti pasara Božjan, inače najstarija malinskarska obnovljena tradicijska barka, na kojoj će RSM jazz trio svirati najpoznatije jazz standarde.

Time će se na najbolji mogući način spojiti tradicija i kultura u jednoj prekrasnoj kulisi ljetne malinskarske večeri.

Vidimo se u Malinskoj!

error: Content is protected !!