Grad Krk raspisao natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija

Visina stipendije utvrđena je u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kuna, a isplaćivat će se u devet mjesečnih obroka tijekom natječajne akademske godine.

Grad Krk raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2021./2022. Visina stipendije utvrđena je u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kuna, a isplaćivat će se u devet mjesečnih obroka tijekom natječajne akademske godine. Broj predviđenih stipendija je ograničen.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti na poslijediplomskim studijima koji su ujedno državljani RH, imaju prebivalište na području Grada Krka najmanje 1 godinu; ostvarili su prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama studija najmanje 3,8; odnosno ako upisuju višu godinu poslijediplomskog studija, da su položili minimalno 50 posto upisanih predmeta.

Pravo na stipendiju nemaju studenti ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.

Prijava na natječaj podnosi se na propisanom obrascu koji je dostupan OVDJE. Uz obrazac prijave kandidati su obvezni priložiti:

– presliku osobne iskaznice;
– izvornik potvrde o upisanom  poslijediplomskom studiju;
– studenti koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija:

– dokaz o prosjeku ocjena iz svih prethodnih akademskih godina (prijepis ocjena s prosjekom ocjena svih prethodnih akademskih godina);

studenti koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija:

– potvrdu fakulteta o upisanim i položenih 50% upisanih predmeta;

– prijepis ocjena s prosjekom ocjena svih prethodnih akademskih godina poslijediplomskog studija;

– dokaz o uplaćenoj školarini za akademsku godinu 2021./2022. (potvrdu ili uplatnicu);
– izjavu kandidata da u okviru istog stupnja obrazovanja ne prima stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja (Izjava u sklopu Obrasca prijave).

Na temelju podnijetih prijava na natječaj za dodjelu stipendija Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik. O rezultatima natječaja svi će prijavitelji biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Prijave na natječaj za dodjelu stipendija na odgovarajućem obrascu sa svom traženom dokumentacijom mogu se dostaviti u pisarnicu Grada Krka, I. kat – soba 27, odnosno poštanskim putem, i to preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, ili elektroničkim putem na e-mail: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr. Krajnji rok za dostavu prijava je 20. travnja 2021. godine. Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

Dodatne informacije dostupne su na e-mail: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr i broj telefona 051/401-120.

Izvor i foto: Grad Krk
error: Content is protected !!