Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije provodi edukaciju o prvoj pomoći za odgojiteljice u dječjim vrtićima

Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije provodi edukaciju o prvoj pomoći za odgojiteljice u dječjim vrtićima

Foto: www.grad-krk.hr

Tijekom provedbe projekta Prvi korak u sigurnim rukama uočena je potreba, pored edukacije roditelja, i za edukacijom odgojitelja u dječjim vrtićima, odnosno osoba koje organizirano skrbe o djeci vrtićke dobi.

U organizaciji Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije, 24. i 25. svibnja, odvijat će se druga serija radionica prve pomoći za dojenčad i malu djecu namijenjenih dvjema skupinama odgojiteljica Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, a čime će, nakon prve serije održane u travnju, kroz ovu edukaciju proći više od 50 polaznika s područja otoka Krka.

Riječ je o radionicama koje se provode u sklopu projekta Drugi korak u sigurnim rukama, a kojeg donose volonteri Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije. Projekt je proizišao iz inicijative Prvi korak u sigurnim rukama, provođene tijekom 2021. i 2022. godine, a čiji je cilj bio osnažiti volontere županijskog Društva Crvenog križa, a posljedično i širu zajednicu (roditelje, buduće roditelje te osobe koje brinu o djeci) za djelovanje u situacijama životne ugroze djeteta. Kroz projekt je razvijen program za pružanje prve pomoći djeci i dojenčadi, a osmišljeni su i izrađeni edukacijski materijali te provedene radionice koje su okupile više od 100 sudionika.

Tijekom provedbe projekta Prvi korak u sigurnim rukama uočena je potreba, pored edukacije roditelja, i za edukacijom odgojitelja u dječjim vrtićima, odnosno osoba koje organizirano skrbe o djeci vrtićke dobi. Nakon provedene ankete koja je potvrdila interes vrtića i procjene da su mladi volonteri županijskog Društva Crvenog križa spremni odgovoriti na postojeću potrebu, kreiran je novi projekt koji je prijavljen i prihvaćen na natječaju Europske unije (Snaga solidarnosti) te je, naposljetku, sufinanciran europskim sredstvima.

Program radionica prilagođen je na način da sadržajno i vremenski odgovara potrebama odgojitelja u dječjim vrtićima, kao i drugima koji organizirano skrbe o djeci vrtićke dobi. Dosad je, u sklopu projekta Drugi korak u sigurnim rukama, održano šest radionica (u dječjim vrtićima u Rijeci, Krku, Delnicama, Kraljevici i Triblju) s 80-ak sudionika, a predstoje posjeti Crikvenici, Cresu, Lošinju i Kastvu. Rezultati evaluacijskih anketa provedenih nakon radionica pokazuju iznimno zadovoljstvo sudjelovanjem uz visoke ocjene za prezentirani sadržaj i posebno mogućnost praktičnog uvježbavanja postupaka, kao i preporuku drugima za uključivanje u projekt.

Svim sudionicima programa podijeljen je i edukacijski materijal, koji je zainteresiranima dostupan i putem internetske stranice Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije.

error: Content is protected !!